Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND huyện vừa tổ chức hội nghị nghe các đơn vị báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức các kỳ thi năm 2018

Tin theo lĩnh vực Giáo dục  
UBND huyện vừa tổ chức hội nghị nghe các đơn vị báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức các kỳ thi năm 2018
Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Trịnh Thế Mạnh –Phó chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan, hiệu trưởng các trường THPT đóng trên địa bàn huyện.