Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xây dựng 87 mô hình sản xuất nông sản sạch

Tin theo lĩnh vực Nông, lâm nghiệp và thủy lợi  
Xây dựng 87 mô hình sản xuất nông sản sạch

Thực hiện chủ trương tích tụ ruộng đất, sản xuất nông sản liên kết với  doanh nghiệp, đến nay, các địa phương trong tỉnh đã tích tụ được 960 ha đất, xây dựng 87 mô hình sản xuất lúa giống, lúa hàng hóa, nấm, rau củ các loại. Riêng huyện Bình Lục xây dựng xong 03 mô hình nhà kính, quy mô 500m2/nhà tại xã Bình Nghĩa, Hưng Công, An Ninh, liên kết ký hợp đồng sản xuất nông sản với Công ty Vinaseed. Bên cạnh đó, Công ty VinEco tiếp tục duy trì ký hợp đồng liên kết sản xuất với 24 tổ chức nông dân; trong đó có 05 hộ, cơ sở sản xuất đã cung cấp cho VinEco 78,1 tấn nông sản đưa vào hệ thống siêu thị VinMart. Các huyện, thành phố thành lập 20 cửa hàng giới thiệu bán nông sản an toàn./.

Theo Báo Hà Nam