Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch công tác từ ngày: 04/06/2018 đến ngày 10/06/2018

Thông tin chỉ đạo, điều hành Lịch Công Tác của UBND huyện  
Lịch công tác từ ngày: 04/06/2018 đến ngày 10/06/2018


NgàySángChiều
Thứ hai
04/06/2018
 

- Lãnh đạo UBND huyện họp chuẩn bị  cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10THPT và kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 - Phòng họp UBND huyện tầng 2

- 14h Lãnh đạo UBND huyện dự Hội nghị tổng kết 24 năm thực hiện  Pháp lệnh bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự (1994-2018) - Hội trường BCH QS tỉnh Hà Nam

Thứ ba
05/06/2018
- 7h30' Ban KT-NS HĐND tỉnh giám sát một số khu đô thị, nhà ở trên địa bàn huyện 
Thứ tư
06/06/2018
- 7h Đ/c Bí thư, Phó Bí thư, Trưởng Ban Tuyên giáo, Lãnh đạo UBND huyện, Chánh Văn phòng Huyện ủy, CVP HĐND&UBND huyện dự HN thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và  quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 23-KL/TW ngày 22/11/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về " Tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ" - Hội trường tầng 3, thành phố Phủ Lý- 13h30'  Họp giao ban quý II - Phòng họp, UBND huyện (tầng 2)
Thứ năm
07/06/2018
  
Thứ sáu
08/06/2018

7h 30' Tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn - Hội trường UBND huyện (Tầng 3)

- 8h Lãnh đạo UBND huyện dự HN nghe báo cáo ý tưởng đề xuất đầu tư xây dựng Khu đô thị Louis City và Newhouse City cổ phần thương mại Ngôi nhà mới và Công ty cổ phần Lã Vọng Group - Tại Sở xây dựng

 
Thứ bảy
09/06/2018
  
Chủ nhật
10/06/2018