Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Nội vụ
Hien con toi dang hop dong lao dong(hop dong trong bien che) cho Hoi phu nu huyen. Vay khi co dot thi cong chuc con toi phai thi nhung mon gi? Neu khong dat thi co buoc phai thoi viec khong?Toi xin tran thanh cam on!
Nguyen Thi Lan
Thanh Liem Ha Nam
29/04/2011
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5280
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:3
Câu hỏi đã trả lời:5277
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Chính sách nhà nước
  • Công chức
  • Thủ tục hành chính
  • Doanh nghiệp
  • Chính sách nhà nước
  • Công chức