Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Tài nguyên và Môi trường
Tôi có mảnh đất mua năm 2017 tại thị trấn quế đến 2018 tôi muốn chuyển nhượng lại cho người muốn mua. Cán bộ địa chính TT quế không cho chuyển nhượng với lý do mảnh đất không có lối đi được thể hiện trên bản đồ. Cho tôi hỏi mảnh đất của tôi có được phép chuyển nhượng không. Nếu không được chuyển nhượng tại sao đầu năm 2017 cán bộ địa chính vẫn đồng ý chuyện tôi mua mảnh đất trên và phòng tài nguyên vẫn cấp sổ đỏ mảnh đất cho tôi
Nguyễn Văn Thắng
Kim Bảng Hà Nam
26/09/2018
Trong nội dung câu hỏi của bạn không nêu cụ thể địa chỉ thửa đất thuộc số tờ, số thửa nào do vậy chúng tôi không có cơ sở để kiểm tra. Để có cơ sở trả lời nội dung bạn hỏi đề nghị bạn bổ sung thông tin về vị trí của thửa đất hoặc có thể liện hệ trực tiếp đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Kim Bảng, số 134 đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Quế để được hướng dẫn và giải quyết.
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5314
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:1
Câu hỏi đã trả lời:5313
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Chính sách nhà nước
  • Công chức
  • Thủ tục hành chính
  • Doanh nghiệp
  • Công chức
  • Thủ tục hành chính