Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Tài nguyên và Môi trường
Nội dung xin sở Tài Nguyên và môi trường trả lời: - Thửa đất số 60 ở thôn 8 xã Liêm Chung - TP Phủ Lý - tỉnh Hà Nam được ông nội tôi sử dụng ổn định từ trước ngày 18 tháng 12 năm 1980 (khoảng năm 1952) đến khi ông nội tôi mất năm 2009 Khi đó sổ đỏ được cấp mang tên ông nội tôi là Nguyễn Văn Tạ với diện tích là 1015 m2 ( trong sổ đỏ chỉ ghi diện tích đất, không ghi rõ đất ở và đất khác) sau khi ông nội tôi mất thì bố tôi vẫn sử dụng đất đó đến năm 2016 bố tôi đóng thuế đất đầy đủ với số tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp hàng năm: ( Có phiếu thu kèm theo của 3 năm gần nhất). Đến năm 2017 gia đình tôi chia lại đất của ông nội tôi cho các con thừa kế, nhưng khi chia lại tổng diện tích đất ở chỉ có 135 m2 còn lại đất CLN và BHK trong khi đó ngôi nhà của bố tôi đang ở hiện nay khi chia lại thì toàn là đất CLN và BHK không có đất ở. Từ các căn cứ nêu trên gia đình tôi tính toán số liệu sau: Năm Thuế đất (0,03%) Diện tích đất ở (m2) Giá đất theo QĐ50/2014/QĐ (đồng) Số tiền theo biên lai thu thuế đất (đồng) 2016 0,0003 582 980.000 171.100 Từ số liệu gia đình tôi tính lại thì diện tích đất ở gia đình tôi là 582 m2 không phải 135 m2. Do vậy tôi xin hỏi sở Tài Nguyên và Môi trường là diện tích đất ở của nhà tôi như vậy là đúng hay sai
Nguyễn Trí Định
Xóm 8 xã Liêm Chung - Thành Phố Phủ Lý - tỉnh Hà Nam
01/11/2018
1. Theo quy định của Luật Đất đai:
- Một thửa đất khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất) thì trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải thể hiện được các nội dung cơ bản sau: tên chủ sử dụng đất, vị trí thửa đất (tờ bản đồ, thửa đất), diện tích, loại đất, thời hạn sử dụng đất...
- Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải căn cứ vào hồ sơ địa chính và các giấy tờ có liên quan đến thửa đất đó như nguồn gốc sử dụng đất, thời điểm sử dụng đất, quyết định giao đất....v.v.. làm căn cứ để xác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
2. Theo quy định của Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: nhà nước chỉ thu thuế sử dụng đất đối với loại đất phi nông nghiệp (không thu loại thuế này đối với đất nông nghiệp). Việc xác định tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với hộ gia đình,cá nhân căn cứ vào: Vị trí thửa đất, diện tích thửa đất đó, thời điểm, nguồn gốc sử dụng đất. Trên cơ sở bảng giá đất, hạn mức đất ở giao đất ở để tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.
Việc ông hỏi chưa rõ, số liệu ông đưa ra chưa rõ nên đề nghị ông liên hệ với phòng Tài nguyên và Môi trường Thành phố Phủ Lý để được trả lời chi tiết, cụ thể. (khi đi ông nhớ mang theo các giấy tờ liên quan đến sử dụng đất đối với thửa đất)

Ngày 07/11/2018.
Trưởng phòng Pháp chế

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5314
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:1
Câu hỏi đã trả lời:5313
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Chính sách nhà nước
  • Công chức
  • Thủ tục hành chính
  • Doanh nghiệp
  • Công chức
  • Thủ tục hành chính