Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Công Thương
Thủ tục đăng ký khuyến mại
Nguyễn Văn Mạnh
Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam
27/12/2018
Vấn đề của bạn chúng tôi trả lời như sau:
Thủ tục Đăng ký khuyến mại:
- Trình tự thực hiện:
+ Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ, nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xem xét tiếp nhận hồ sơ và chuyển về phòng Quản lý thương mại
+ Bước 3: Phòng Quản lý thương mại nghiên cứu giải quyết hồ sơ trình lãnh đạo Sở.
+ Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
* Thành phần:
1. Văn bản đăng ký thực hiện khuyến mại theo mẫu KM -2
2. Thể lệ chương trình khuyến mại theo mẫu KM-3
3. Mẫu vé số dự thưởng đối với chương trình khuyến mại có phát hành vé số dự thưởng;
4. Hình ảnh hàng hóa khuyến mại và hàng hóa dùng để khuyến mại;
5. Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng (nếu có);
6. Bản sao Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa, dịch vụ khuyến mại và hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật (nếu có)
* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký
- Lệ phí: Không thu
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/04/2006 của Chính phủ về quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động thương mại, xúc tiến thương mại; Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06/07/2007 của Bộ Thương Mại và Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại quy định tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/04/2006 quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động thương mại, xúc tiến thương mại.

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5324
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:1
Câu hỏi đã trả lời:5323
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Chính sách nhà nước
  • Công chức
  • Thủ tục hành chính
  • Doanh nghiệp
  • Công chức
  • Thủ tục hành chính