Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Tài nguyên và Môi trường
Tôi có mua 1 mảnh đất.đã làm thủ tục ở xã xong.đã gần 1 năm mà vẫn chưa đc cấp sổ.Tôi muốn hỏi thời gian cấp là bao nhiêu
Trần huy thuấn
Đông tự.vũ bản .hà nam
16/01/2019
Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:
Quyết định số 1201/QĐ-UBND ngày 15/10/2015 của UBND tỉnh Hà Nam quy định về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam quy định về thời gian giải quyết thủ tục hành chính khi “đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyền quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung của vợ và chồng” là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (thời gian này không bao gồm thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính). Kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải trả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết.
Theo nội dung câu hỏi, ông không nêu rõ mảnh đất ông mua đã làm xong thủ tục ở xã là những thủ tục gì? Nộp cho ai? Vậy đề nghị ông chuẩn bị toàn bộ hồ sơ có liên quan đến thửa đất ông đã nhận chuyển nhượng (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bên chuyển nhượng; hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã được công chứng, chứng thực theo quy định và những giấy tờ khác liên quan đến thửa đất nếu có), liên hệ với văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh huyện Bình Lục để được hướng dẫn giải quyết theo quy định./.

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5324
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:1
Câu hỏi đã trả lời:5323
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Chính sách nhà nước
  • Công chức
  • Thủ tục hành chính
  • Doanh nghiệp
  • Công chức
  • Thủ tục hành chính