Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Tài nguyên và Môi trường
Tôi có mua đất đấu giá của ủy ban nhân dân xã liêm túc 1 năm nay rồi mà chỉ có về giao đất mà chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ch
Đào văn hòa
Đông sấu liêm túc thanh liêm ha nam
29/01/2019
Sau khi tiếp nhận câu hỏi của ông, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai; Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Thanh Liêm kiểm tra hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo nội dung câu hỏi của Ông. Tuy nhiên qua kiểm tra hồ sơ tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Thanh Liêm hiện nay không có hồ sơ nào như nội dung Ông hỏi. Vậy đề nghị Ông liên hệ với UBND xã Liêm Túc hoặc Văn phòng đăng ký đất đai Chi nhánh huyện Thanh Liêm để được hướng dẫn giải quyết./.
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5324
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:1
Câu hỏi đã trả lời:5323
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Chính sách nhà nước
  • Công chức
  • Thủ tục hành chính
  • Doanh nghiệp
  • Công chức
  • Thủ tục hành chính