Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Y tế
Cho em hỏi là em có giấy chứng nhận thực hành 9 tháng ở bv trên hà nội. Thì có thể làm chứng chỉ hành nghề ở hà nam không vì e chỉ thực hành lấy chứng chỉ rồi muốn về hà nam làm việc
Nguyễn thu huyền
Thanh hà-thanh liêm -hà nam
26/02/2019
Trong câu hỏi, bạn không nói rõ là bạn đã thực hành thuộc lĩnh vực hành nghề gì (hành nghề khám chữa bệnh hay hành nghề Dược) nên chúng tôi không thể tư vấn cụ thể cho bạn được! Bạn cần nêu rõ lĩnh vực bạn đã thực hành để được tư vấn cụ thể hơn! Chúc bạn năm mới nhiều sức khỏe!
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5324
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:1
Câu hỏi đã trả lời:5323
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Chính sách nhà nước
  • Công chức
  • Thủ tục hành chính
  • Doanh nghiệp
  • Công chức
  • Thủ tục hành chính