Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Nội vụ
Xin cho biết năm 2019 Tỉnh, Sở Nội vụ có kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch chuyển ngạch lên chuyên viên không ạ?. Xin trân trọng cảm ơn
Phạm Minh Nhất
Phủ Lý - Hà Nam
28/02/2019
Hiện tại tỉnh Hà Nam chưa có kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch chuyển ngạch lên chuyên viên
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5324
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:1
Câu hỏi đã trả lời:5323
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Chính sách nhà nước
  • Công chức
  • Thủ tục hành chính
  • Doanh nghiệp
  • Công chức
  • Thủ tục hành chính