Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Kế hoạch và Đầu tư
tôi làm mất giấy ĐK hộ kinh doanh nên muốn cấp lại thì cần làm những thủ tục,& giấy tờ gì? Mẫu đề nghị cấp lại
Vũ Đức Tình
Kim Bảng- Hà Nam
04/03/2019
Trường hợp đăng ký hộ kinh doanh mời bạn liên hệ với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố để được giải quyết
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5276
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:1
Câu hỏi đã trả lời:5275
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Chính sách nhà nước
  • Công chức
  • Thủ tục hành chính
  • Doanh nghiệp
  • Chính sách nhà nước
  • Công chức