Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Mức lương cơ bản của người lao động tại khu công nghiệp châu sơn là bao nhiêu
Đặng thị khánh linh
Lý Nhân
01/03/2019
Theo Quy định tại Khoản 1, Điều 3 của Nghị định số 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định "Mức lương tối thiểu vùng", có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019; đối với người lao động làm việc theo hợp đồng như sau:
Mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc trong các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nam gồm:
1. Vùng III, mức 3.250.000 đồng/tháng áp dụng đối với các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thành phố Phủ Lý, huyện Duy Tiên, huyện Kim Bảng.
2. Vùng IV, mức 2.920.000 đồng/ tháng áp dụng đối với các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn huyện Lý Nhân, Bình Lục, Thanh Liêm.
Đối chiếu với quy định trên thì: người lao động làm việc trong các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Châu Sơn, thành phố Phủ Lý thuộc vùng III, nên mức lương cơ bản của người lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Châu Sơn, thành phố Phủ Lý là: 3.250.000 đồng/tháng./.
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5324
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:1
Câu hỏi đã trả lời:5323
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Chính sách nhà nước
  • Công chức
  • Thủ tục hành chính
  • Doanh nghiệp
  • Công chức
  • Thủ tục hành chính