Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Tài nguyên và Môi trường
Tôi muốn hỏi trường hợp anh Vũ Tất Thắng đã trúng đấu giá 01 thửa đất tại Vụng đầm, xã Liêm tuyền huyện Thanh Liêm năm 2011. Tuy nhiên lúc đó do chưa đủ số tiền nộp nên, nên chưa được cấp sổ đỏ. Nay khu đất này thuộc về TP Phủ lý, và ngày 23/01/2019 đã nộp đủ số tiền trúng đấu giá kể cả nộp đủ tiền phạt do nộp chậm cho Phòng tài chính thành phố và đã nộp hồ sơ xin cấp sổ đỏ ngay hôm đó. Tuy nhiên đến nay đã hơn 2 tháng mà vẫn chưa được cấp sổ. Xin hỏi Quý cơ quan lý do tại sao chưa được cấp và khi nào thì trường hợp này sẽ được cấp sổ. Xin cám ơn
Trần Quốc Tuấn
Liêm Tuyền
27/03/2019
Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được nội dung ông Trần Quốc Tuấn hỏi thông qua cổng thông tin điện tử. Qua xem xét, nghiên cứu Thanh tra sở Tài nguyên và Môi trường trả lời ông như sau:
Việc năm 2011 ông Vũ Tất Thắng đã trúng đấu giá 01 thửa đất tại Vụng Đầm, xã Liêm Tuyền, huyện Thanh Liêm nay là thành phố Phủ Lý, ngày 23/01/2019 ông Thắng đã nộp đủ số tiền nhưng đến nay hơn 2 tháng vẫn chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Nội dung đơn của ông chưa thuộc thẩm quyền của sở Tài nguyên và Môi trường. Đề nghị ông gửi đơn đến UBND thành phố Phủ Lý để được xem xét và trả lời theo thẩm quyền quy định./.

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5276
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:1
Câu hỏi đã trả lời:5275
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Chính sách nhà nước
  • Công chức
  • Thủ tục hành chính
  • Doanh nghiệp
  • Chính sách nhà nước
  • Công chức