Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Hiện tại công ty chúng tôi đang bị mất giấy phép đkkd ,và muốn đổi thông tin người đại đại diện, thì cần những thủ tục gì ạ?
Nguyễn Thị Thu chang
Yên Bắc- duy Tiên- Hà Nam
01/04/2019
Vấn đề này mời bạn đến phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư để được giải quyết
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5276
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:1
Câu hỏi đã trả lời:5275
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Chính sách nhà nước
  • Công chức
  • Thủ tục hành chính
  • Doanh nghiệp
  • Chính sách nhà nước
  • Công chức