Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Tài nguyên và Môi trường
Tôi có đấu giá đất khu TDC D5 . nhưng từ ngày 10/3/2019 tới nay mà Chi nhánh văn phòng đăng ký QSD đất không đo đạc làm trích đo để cấp sổ cho chúng tôi. đề nghị Sở cho biết nguyên nhân thiếu người hay quy trình còn thiếu để trích đo trước đấu giá hay đấu xong mới trích đo. Xin chân thành cảm ơn
Lê Văn Thu
Thanh Bình , Thanh Liêm, Hà Nam
31/03/2019
Sau khi tiếp nhận câu hỏi của ông, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai; Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Thanh Liêm kiểm tra hồ sơ theo nội dung câu hỏi của Ông. Tuy nhiên qua kiểm tra hồ sơ tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Thanh Liêm hiện nay không có hồ sơ nào như nội dung Ông hỏi, cũng không có ai liên hệ để đo đạc phục vụ cấp Giấy chứng nhận đất đấu giá tại xã Thanh Bình, huyện Thanh Liêm. Vậy đề nghị Ông liên hệ với UBND xã Thanh Bình hoặc Văn phòng đăng ký đất đai Chi nhánh huyện Thanh Liêm để được hướng dẫn giải quyết./.


Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5276
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:1
Câu hỏi đã trả lời:5275
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Chính sách nhà nước
  • Công chức
  • Thủ tục hành chính
  • Doanh nghiệp
  • Chính sách nhà nước
  • Công chức