Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Nội vụ
Theo tôi biết trong tháng 7/2019 có thì viên chức ngành y tế tuy nhiên tôi tìm hiểu qua trang web của sở Y Tế và sở Nội Vụ không thấy văn bản nào nói về đợt thị viên chức của năm 2019 cả. Tôi xin hỏi: 1. Có đúng tháng 7/2019 có đợt thi viên chức của Y Tế không? 2. Nếu có thì điều kiện để nộp hồ sơ để thì như thế nào? 3. Hình thức và thời gian cụ thể như thế nào? Rất mong được sự quan tâm của quý vị. Xin chân thành cám ơn.
phùng Út Tài
Phủ Lý - Hà Nam
03/04/2019
Theo quy định phân cấp quản lý viên chức việc xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức thuộc thẩm quyền của Sở Y tế, hiện nay Sở Y tế đang xây dựng dự thảo kế hoạch. Sau khi Kế hoạch được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, các nội dung sẽ được công khai trên cổng thông tin của Sở Y tế
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5276
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:1
Câu hỏi đã trả lời:5275
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Chính sách nhà nước
  • Công chức
  • Thủ tục hành chính
  • Doanh nghiệp
  • Chính sách nhà nước
  • Công chức