Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Y tế
Cho em hỏi em đang học chứng chỉ hành nghề điều dưỡng tại bệnh viện đa khoa tỉnh thái bình. Vậy sau 9 tháng có giấy xác nhận quá trình thực hành tại bệnh viện và muốn nộp hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề thì nộp hồ sơ tại sở y tế hà nam hay thái bình được ạ. Em có hộ khẩu thường trú tại hà nam và chỉ học lấy chứng chỉ hành nghề ở bệnh viện đa khoa tỉnh thái bình chứ không làm ở đó ạ
Trần Thị Hiền
Nãi Văn, Vũ Bản, Bình Lục, Hà Nam
09/03/2019
Nếu bạn chỉ học để lấy thời gian thực hành mà không hành nghề ở Thái Bình thì bạn nộp hồ sơ ở Hà Nam để được cấp Chứng chỉ hành nghề.
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5276
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:1
Câu hỏi đã trả lời:5275
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Chính sách nhà nước
  • Công chức
  • Thủ tục hành chính
  • Doanh nghiệp
  • Chính sách nhà nước
  • Công chức