Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Tài nguyên và Môi trường
Kính thưa Sở tài Nguyên và Môi trưởng tỉnh Hà Nam . Từ tháng 12/2017 tới tháng 6/2018 tôi và rất nhiều hộ dân sau khi xem các thông tin quảng cáo trên mạng cũng như thực tế tại dự an Trn Đồng Văn do công ty Cổ Phần Phát Triển Hà nam làm chủ đầu tư .Tôi có mua 3 lô đất tại dự án trên hiện đã ký HĐ chuyển nhượng và đóng tiền được 95% nhưng chủ đầu tư liên tục thất hứa không cấp được sổ đỏ cho tôi .Tôi không rõ dự án trên hiện tại vấn đề pháp lý có vấn đề gì hay có tranh chấp lên không thể cấp sổ đỏ .Thiết nghĩ chúng tôi đã hoàn toàn bị lợi dụng vốn trong thời gian qua .Chính vì vậy mong Sở cho tôi biết rõ thông tin pháp lý của dự án để chúng tôi có phương án đòi tiền về hoặc gửi đơn lên cơ quan Tòa Án .
Đỗ Văn Duy
Xã Đức Hợp , Huyện Kim Động , Tỉnh Hưng Yên
09/04/2019
Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Sở về việc tham mưu, đề xuất Lãnh đạo Sở xem xét, trả lời câu hỏi qua hòm thư điện tử manhduy9987@gmail.com của ông Đỗ Văn Duy;
Nội dung câu hỏi: Ông Đỗ Văn Duy có mua 03 lô đất tại dự án Khu nhà ở phục vụ khu công nghiệp Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam do Công ty cổ phần phát triển Hà Nam làm chủ đầu tư. Đến thời điểm hiện tại ông Đỗ Văn Duy đã ký hợp đồng chuyển nhượng và đóng tiền được 95% cho chủ đầu tư dự án nhưng không được cấp sổ đỏ, ông Duy đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết rõ thông tin pháp lý của dự án.
Sau khi nghiên cứu nội dung câu hỏi của ông Đỗ Văn Duy, địa chỉ tại xã Đức Hợp, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, Chi cục Quản lý đất đai có ý kiến trả lời như sau:
Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở phục vụ khu công nghiệp Đồng Văn, huyện Duy Tiên do Công ty cổ phần phát triển Hà Nam làm chủ đầu tư dự án đã được UBND tỉnh Hà Nam chấp thuận đầu tư dự án tại Quyết định số 1427/QĐ-UBND ngày 14/12/2010. Công ty cổ phần phát triển Hà Nam đã được UBND tỉnh Hà Nam quyết định giao 421.947 m2 đất tại các Quyết định số 1571/QĐ-CT ngày 22/11/2004 và Quyết định số 1735/QĐ-UBND ngày 29/12/2008 để sử dụng vào mục đích xây dựng Khu nhà ở phục vụ khu công nghiệp Đồng Văn II, tỉnh Hà Nam;
Dự án đã nhiều lần được UBND tỉnh Hà Nam quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, trong đó có điều chỉnh về cơ cấu sử dụng đất của dự án. Đến nay chủ đầu tư chưa hoàn thiện xong các thủ tục về điều chỉnh dự án đầu tư, đất đai theo quy hoạch điều chỉnh đã được phê duyệt;
Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong dự án được thực hiện khi đã đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 194, Luật Đất đai năm 2013; Điều 41, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (đảm bảo một số điều kiện như: Hoàn thành đầu tư xây dựng theo quy hoạch chi tiết xây dựng và dự án đã được chấp thuận; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về đất đai của dự án; phải xây dựng xong nhà hoặc được UBND tỉnh cho phép điều chỉnh mục tiêu đầu tư dự án từ hình thức xây nhà để bán sang hình thức phân lô, bán nền và phải được UBND tỉnh ban hành quyết định để quy định về các khu vực được thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền đã được đầu tư xây dựng hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở);
Để được biết Dự án đã đáp ứng các điều kiện nêu trên trước khi Chủ đầu tư được chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong dự án, đề nghị ông liên hệ với Cục Thuế tỉnh Hà Nam để được biết việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai của dự án; liên hệ với Ban quản lý phát triển Khu đô thị mới tỉnh Hà Nam để được biết việc hoàn thành đầu tư xây dựng theo quy hoạch chi tiết xây dựng được phê duyệt;
Hiện nay Chủ đầu tư dự án chưa được UBND tỉnh Hà Nam cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền; chưa hoàn thiện hồ sơ theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để kiểm tra, thực hiện trình tự, thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở phục vụ khu công nghiệp Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam./.

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5276
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:1
Câu hỏi đã trả lời:5275
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Chính sách nhà nước
  • Công chức
  • Thủ tục hành chính
  • Doanh nghiệp
  • Chính sách nhà nước
  • Công chức