Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Nội vụ
xin hỏi cán bộ công chức đi học cao cấp lý luận chính trị tập trung thì có được hỗ trợ kinh phí không? xin chân thành cảm ơn
Đào Loan Phương
phủ Lý
12/04/2019


Theo phân cấp quản lý việc cử đi học cao cấp lý luận chính trị thuộc Ban tổ chức Tỉnh ủy quản lý. Vì vậy để biết rõ thông tin đề nghị bạn liên hệ Ban tổ chức Tỉnh ủy để được giải đáp.
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5276
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:1
Câu hỏi đã trả lời:5275
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Chính sách nhà nước
  • Công chức
  • Thủ tục hành chính
  • Doanh nghiệp
  • Chính sách nhà nước
  • Công chức