Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Nội vụ
Xin cho hỏi các trường học thuộc xã miền núi nay không còn là miền núi nữa vậy hạng trường sẽ thay đổi theo thông tư 35/2006/TTLT-BGD ĐT-BNV, vậy cơ quan nào ban hành văn bản quy định hạng trường hay căn cứ vào thông tư trên để biết trường mình thuộc hạng mấy để ra phụ cấp chức vụ. Hiện tại các trường đã hết miền núi sao phụ cấp chức vụ vẫn ăn theo miền núi là sao. trường thăng hạng thì lại ăn theo mức hạng cũ.n
Nguyễn Văn Phúc
Lý Nhân
15/04/2019
Việc xếp hạng các đơn vị sự nghiệp nói chung và đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo nói riêng được quy định tại: Quyết định số 181/2005/QĐ-TTg ngày 19/7/2005 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 33/2005/TT-BGDĐT ngày 08/12/2005 của Bộ giáo dục và Đào tạo, Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 23/8/2006. Theo nội dung câu hỏi thì thẩm quyền xếp hạng các trường THPT, THCS, TH và MN là Chủ tịch UBND cấp tỉnh. Thời hạn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp là 5 năm. Chủ tịch UBND cấp huyện chỉ đạo các phòng chuyên môn có liên quan hoàn thiện hồ sơ xếp hạng trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định (qua Sở Nội vụ thẩm định).
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5276
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:1
Câu hỏi đã trả lời:5275
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Chính sách nhà nước
  • Công chức
  • Thủ tục hành chính
  • Doanh nghiệp
  • Chính sách nhà nước
  • Công chức