Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Tài nguyên và Môi trường
Công ty CP nước sạch Đồng Văn đã được UBND Tỉnh Hà Nam cấp phép khai thác nước dưới đất số 96/GP-UBND ngày 13/12/2011 có vị trí công trình tại lô D khu công nghiệp Đồng Văn II với thời hạn khai thác 15 năm. Vậy trên lô D khu CN Đồng Văn II có đơn vị nào được UBND Tỉnh Hà Nam cấp phép khai thác nước dưới đất chồng đè lên vị trí công trình của Công ty nước sạch Đồng Văn hay không ? Việc cấp phép chồng đè lên vị trí công trình đã được cấp phép cho Công ty CP nước sạch Đồng Văn có đúng qui định pháp luật không ? Rất mong sớm nhận được giải đáp từ sở TN và MT Tỉnh Hà Nam. Xin trân trọng cảm ơn.
Nguyễn Văn Hòa
lô U Khu Công nghiệp Đồng Văn II – Xã Bạch Thượng Huyện Duy Tiên Tỉnh Hà Nam
19/04/2019
Sau khi nghiên cứu câu hỏi của ông, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:
1.Công ty CP nước sạch Đồng Văn đã được UBND tỉnh Hà Nam cấp giấy phép khai thác nước dưới đất số 96/GP-UBND ngày 13/12/2011 có vị trí công trình tại lô D, KCN Đồng Văn II, huyện Duy Tiên. Công trình khai thác nước dưới đất được cấp phép gồm 12 giếng có tọa độ như sau:
Kí hiệu X (m) Y (m)
K1 2285315.6846 592744.8516
K2 2285253.4160 592818.6196
K3 2285253.4163 593035.3736
K4 2285353.4160 593254.1581
K5 2285042.9734 592740.6468
K6 2285039.6922 592979.0831
K7 2285040.1006 593192.5258
K8 2285039.2357 593430.7317
K9 2285039.1634 593731.6769
K10 2284858.1585 592731.3722
K11 2284653.3843 592771.1015
K12 2284538.2518 592924.3478
2. Công ty TNHH Dệt Đài Nguyên (Việt Nam) đã được UBND tỉnh Hà Nam cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất số 11/GP-UBND ngày 05/02/2016 vị trí công trình tại lô D, KCN Đồng Văn II, huyện Duy Tiên. Công trình khai thác nước dưới đất được cấp phép gồm 05 giếng có tọa độ như sau:
STT X(m) Y(m)
G1 2286524 596007
G2 2286730 595915
G3 2286657 596007
G4 2286822 596117
G5 2286847 596324

3. Hiện nay, giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất số 11/GP-UBND ngày 05/02/2016 của UBND tỉnh caaos cho Công ty TNHH Dệt Đài Nguyên (Việt Nam) đã chấm dứt hiệu lực và được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất số 2503/GP-BTNMT ngày 08/8/2018, tổng số giếng khai thác là 15 giếng (bao gồm 05 giếng cũ tại giấy phép số 11/GP-UBND ngày 05/02/2016 và 10 giếng mới), tọa độ vị trí giếng khai thác như sau:

STT X(m) Y(m)
G1 2286524 596007
G2 2286730 595915
G3 2286657 596007
G4 2286822 596117
G5 2286847 596324
KT1 2285757 596523
KT2 2286075 596597
KT3 2286070 596496
KT4 2286052 596299
KT5 2285846 596352
KT6 2285858 595678
KT7 2286060 595872
KT8 2285832 596002
DP1 2285638 595801
DP2 2285864 596522

Căn cứ vào tọa độ vị trí giếng của Công ty CP nước sạch Đồng Văn và Công ty TNHH Dệt Đài Nguyên (Việt Nam) thì trên lô D, KCN Đồng Văn II không có đơn vị nào được cấp phép khai thác, sử dụng nước dưới đất chồng đè lên vị trí công trình của Công ty CP nước sạch Đồng Văn (do tọa độ vị trí giếng không trùng lặp).
Căn cứ vào các quy định của pháp luật tài nguyên nước và Hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác, sử dụng nước dưới đất thì việc cấp phép cho Công ty CP nước sạch Đồng Văn và Công ty TNHH Đài Nguyên (Việt Nam) là đúng theo quy định của pháp luật.

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5276
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:1
Câu hỏi đã trả lời:5275
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Chính sách nhà nước
  • Công chức
  • Thủ tục hành chính
  • Doanh nghiệp
  • Chính sách nhà nước
  • Công chức