Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Tư pháp
Em làm lý lịch tư pháp tại TPHCM ngày 09/05/2019 đến nay vẫn chưa có thông tin hay phản hồi gì từ Sở Tư Pháp hay Bưu Điện gì ạ . Cho em hỏi hồ sơ của em đã đc làm chưa ạ . Em cảm ơn !
Nguyễn Văn Tùng
Quán Nha - Tiên Hải - Phủ Lý - Hà Nam
21/06/2019
Hồ sơ của bạn đã có kết quả từ ngày 23/5/2019. Đề nghị bạn liên hệ với Bưu cục nơi bạn chuyển hồ sơ để nhận kết quả
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5291
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:1
Câu hỏi đã trả lời:5290
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Chính sách nhà nước
  • Công chức
  • Giáo dục phổ thông
  • Thủ tục hành chính
  • Doanh nghiệp
  • Bảo hiểm xã hội