Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Tài nguyên và Môi trường
Xin chào admin ! Trên địa bàn phường Minh Khai các hộ Khu tập thể Da liễu Bệnh viện Đa khoa tỉnh có diện tích thửa đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định của UBND tỉnh. Vậy tôi xin hỏi các hộ nói trên có được cấp GCNQSDĐ lần đầu áp dụng theo Mục 7, điểm c của Công văn số 3060/UBND-NN&TNMT của UBND tỉnh Hà Nam ngày 22/10/2018 hay không ? Trân trọng cảm ơn !
Trần Dũng Sỹ
UBND phường Minh Khai, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
02/07/2019
Theo văn bản số 3060/UBND-NN&TNMT ngày 22/10/2018 của UBND tỉnh về việc giải quyết tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện Kế hoạch 566/KH-UBND; theo đó tại điểm b, c mục 7 của văn bản, UBND tỉnh chỉ đạo xử lý đối với các trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận lần đầu, cụ thể như sau :
« b) Đối với đất nhận thanh lý từ các khu tập thể: UBND các huyện, thành phố chủ động tổ chức, thực hiện đo đạc, chỉnh lý bản đồ tại các khu tập thể đối với trường hợp chưa được đo đạc, chỉnh lý. Tổ chức rà soát quy hoạch, chỉnh trang hạ tầng các khu tập thể để đảm bảo tính an sinh và phù hợp với quy hoạch xây dựng, quy hoạch nông thôn mới. Xây dựng phương án, phê duyệt cấp GCN đối với các trường hợp đủ điều kiện.
c) Đối với các hộ sử dụng đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định của tỉnh: Thực hiện cấp giấy chứng nhận và phải tuân thủ nghiêm quy định về quy hoạch xây dựng. Trường hợp các hộ cải tạo, nâng cấp, sửa chữa nhà hiện có phải xin phép cơ quan quản lý về xây dựng để được cấp phép đảm bảo phù hợp về chiều cao, số tầng »
Vì vậy, trước khi xây dựng và phê duyệt phương án cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất thì UBND thành phố phải rà soát quy hoạch, chỉnh trang hạ tầng để xác định phần diện tích ảnh hưởng của người đang sử dụng đất. Người sử dụng đất phải có các giấy tờ chứng minh về nguồn gốc sử dụng đất, giấy tờ liên quan về quyền sử dụng đất.Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5291
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:1
Câu hỏi đã trả lời:5290
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Chính sách nhà nước
  • Công chức
  • Giáo dục phổ thông
  • Thủ tục hành chính
  • Doanh nghiệp
  • Bảo hiểm xã hội