Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Nội vụ
Cho tôi xin hỏi: - Bài viết "Quy định mới về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức " của sở nội vụ ngày 10/7/2019. Tôi có thấy nội dung: " Đặc cách không qua thi tuyển đối với hợp đồng lao động có thời gian làm việc 5 năm tại vị trí cần tuyển dụng và có đóng bảo hiểm xã hội" theo nghị định số 03/NĐHN-BNV . - Nhưng tôi đọc thông tư số 03/2019/TT-BNV của chính phủ có hiệu lực từ ngày 01/7 là bãi bỏ điều 7,8 của thông tư số 15/2012/TT-BNV. Tức là không đặc cách. Vậy tôi mong quý ban giải thích hộ tôi có đặc cách hay không ạ ! Tôi xin cảm ơn
Nguyễn Thị Hường
Yên Bắc- Duy Tiên - Hà Nam
15/07/2019


Theo quy định của pháp luật việc xét tuyển viên chức phải thực hiện theo trình tự quy định tại Nghị định số 29/2012/NĐ-CP của Chính phủ. Việc xét tuyển đặc cách viên chức chỉ thực hiện trong trường đặc biệt, đối tượng đủ điều kiện để xét tuyển đặc cách quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Điều 2, Khoản 7 Sửa đổi, bổ sung Điều 14 như sau:
“Điều 14. Trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng viên chức
1. Căn cứ điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức quy định tại Điều 4 Nghị định này và theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức được xem xét tiếp nhận vào viên chức đối với các trường hợp sau:
a) Các trường hợp có ít nhất 05 năm công tác ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (không kể thời gian tập sự, thử việc, nếu có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn), gồm:
Người ký hợp đồng lao động theo đúng quy định của pháp luật làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, chi đầu tư và đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên hoặc đơn vị sự nghiệp ngoài công lập;
Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang (quân đội, công an) và người làm công tác cơ yếu;
Cán bộ, công chức cấp xã;
Người đang làm việc tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.”

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5291
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:1
Câu hỏi đã trả lời:5290
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Chính sách nhà nước
  • Công chức
  • Giáo dục phổ thông
  • Thủ tục hành chính
  • Doanh nghiệp
  • Bảo hiểm xã hội