Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trang thông tin hỏi đáp

Sở Y tế
SttNgày hỏiNgười hỏiCâu hỏiTrả lời
1 07/10/2019 Nguyễn thị thủy chứng chỉ thi viên chức sở y tế 1
2 07/10/2019 triệu thi tuyên tai liệu ôn thi viên chức ngành y tế 1
3 16/09/2019 đặng thị ngọc ánh lịch thi công chức nghành y tế 1
4 01/08/2019 bùi thu hường việc tuyển dụng viên chức 1
5 17/07/2019 Nguyễn Xuân Quang Chứng chỉ ngoại ngữ tương đương A2 1
6 18/04/2019 trần thế sinh ảo hiểm y tế 1
7 09/03/2019 Trần Thị Hiền Xin cấp chứng chỉ hành nghề 1
8 26/02/2019 Nguyễn thu huyền Chứng chỉ hành nghề 1
9 18/12/2018 trần thế sinh bảo hiểm y tế 1
10 29/11/2018 Nguyễn thanh ngọc quyết định 569/QĐ-SYT 1
11 06/09/2018 Trần Thu Hằng Thi chuyển ngạch 1
12 18/05/2018 đặng thị ngọc ánh cấp chứng chỉ hành nghề 1
13 10/05/2018 đặng thị ngọc ánh chứng chỉ hành nghề 1
14 05/05/2018 Trần Nghiêm Ngọc Anh chứng chỉ đào tạo cho trưởng trạm y tế cấp xã phường về xét nghiệm xác định tình trạng người nghiện ma túy 1
15 01/05/2018 đặng thị ngọc ánh thi công chức 1
12345678910...
Previous Page 1-15 Next Page
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:216
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:0
Câu hỏi đã trả lời:216
Điều khoản sử dụng
- Cá nhân hoặc tổ chức phải tuân thủ theo các nội dung tại "Quy chế sử dụng". - Không sử dụng các từ ngữ, câu hỏi có nội dung làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của cá nhân, tổ chức khác hoặc chứa đựng các từ ngữ thông tục, ảnh hưởng tới văn hóa và thuần phong mỹ tục. - Cá nhân, tổ chức sẽ tự chịu trác nhiệm với nội dung câu hỏi của mình tùy theo mức độ ảnh hưởng của nội dung câu hỏi đó. - Các nội dung thông tin từ chuyên mục Hỏi - Đáp không thể được sử dụng hay trích dẫn làm căn cứ pháp lý cho bất kỳ trường hợp nào. - Câu hỏi trái với các nội dung nêu trên sẽ bị xóa mà không cần thông báo trước.