Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trang thông tin hỏi đáp

Sở Tài nguyên và Môi trường
SttNgày hỏiNgười hỏiCâu hỏiTrả lời
1 05/11/2019 Trần Dũng Sỹ Chuyển mục đích sử dụng đất 1
2 22/10/2019 Phạm Thị Hường Phương án phòng chống lụt bão và phương án phòng ngừa sự cố tràn dầu 1
3 18/10/2019 Trần thế sinh Luật đất đai 1
4 17/10/2019 Bùi Quang Giao Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 1
5 08/10/2019 Nguyễn Thị Hải Yến đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường 1
6 07/10/2019 Đỗ văn Duy Thông tin liên quan nhà đất 1
7 04/10/2019 Đỗ Trung Kiên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 1
8 01/10/2019 Trần Dũng Sỹ Tranh chấp đất đai 1
9 27/09/2019 Đỗ Trung Kiên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 1
10 30/08/2019 trần thế sinh chuyển quyền xử dụng đất 1
11 23/08/2019 Trần thế sinh Luật đất đai 1
12 12/08/2019 Khuong Thi Ngoan so do 1
13 01/08/2019 Nguyễn Văn Hải Tách thửa đất 1
14 02/07/2019 Trần Dũng Sỹ Cấp GCN quyền sử dụng đất lần đầu 1
15 05/05/2019 Đỗ Trung Kiên Đất đai 1
12345678910...
Previous Page 1-15 Next Page
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:428
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:0
Câu hỏi đã trả lời:428
Điều khoản sử dụng
- Cá nhân hoặc tổ chức phải tuân thủ theo các nội dung tại "Quy chế sử dụng". - Không sử dụng các từ ngữ, câu hỏi có nội dung làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của cá nhân, tổ chức khác hoặc chứa đựng các từ ngữ thông tục, ảnh hưởng tới văn hóa và thuần phong mỹ tục. - Cá nhân, tổ chức sẽ tự chịu trác nhiệm với nội dung câu hỏi của mình tùy theo mức độ ảnh hưởng của nội dung câu hỏi đó. - Các nội dung thông tin từ chuyên mục Hỏi - Đáp không thể được sử dụng hay trích dẫn làm căn cứ pháp lý cho bất kỳ trường hợp nào. - Câu hỏi trái với các nội dung nêu trên sẽ bị xóa mà không cần thông báo trước.