Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trang thông tin hỏi đáp

Sở Nội vụ
SttNgày hỏiNgười hỏiCâu hỏiTrả lời
1 19/12/2018 Hợp đồng nhân viên hành chính các trường Mức lương của nhân viên hành chính 1
2 17/09/2018 Lê Thị Hương Nhân viên hành chính 1
3 14/09/2018 Lã Thị Bích Hiền công chức 1
4 04/09/2018 trần thu hằng thi chuyển ngạch 1
5 23/08/2018 Trần Thu Hằng Thi chuyển ngạch 1
6 22/08/2018 Nguyễn Thu Hà Chuyển ngạch cán bộ y tế 1
7 14/06/2018 Thái Thị Tuyết việc dồn văn phòng đảng ủy về văn phòng ủy ban ở các xã thị trấn trên địa bàn tỉnh 1
8 04/06/2018 Vũ Thị Thuỳ thi công chức 1
9 04/06/2018 Vũ Thị Thuỳ thi công chức 1
10 30/05/2018 Yêu nước thương dân Sát nhập thôn xóm 1
11 01/05/2018 đặng thị ngọc ánh thi công chức 1
12 10/01/2018 Trần Ngọc Mạnh Công chức 1
13 10/01/2018 Trần Ngọc Mạnh Công chức 1
14 09/01/2018 đặng thị ngọc ánh tài liệu ôn thi công chức 1
15 05/01/2018 Hoàng Minh Phương Về Hệ số lương giáo viên tiểu học 1
12345678910...
Previous Page 1-15 Next Page
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:1196
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:0
Câu hỏi đã trả lời:1196
Điều khoản sử dụng
- Cá nhân hoặc tổ chức phải tuân thủ theo các nội dung tại "Quy chế sử dụng". - Không sử dụng các từ ngữ, câu hỏi có nội dung làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của cá nhân, tổ chức khác hoặc chứa đựng các từ ngữ thông tục, ảnh hưởng tới văn hóa và thuần phong mỹ tục. - Cá nhân, tổ chức sẽ tự chịu trác nhiệm với nội dung câu hỏi của mình tùy theo mức độ ảnh hưởng của nội dung câu hỏi đó. - Các nội dung thông tin từ chuyên mục Hỏi - Đáp không thể được sử dụng hay trích dẫn làm căn cứ pháp lý cho bất kỳ trường hợp nào. - Câu hỏi trái với các nội dung nêu trên sẽ bị xóa mà không cần thông báo trước.