Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai công tác năm 2019 ngành Nội vụ Hà Nam

Tin tức - Sự kiện  
Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai công tác năm 2019 ngành Nội vụ Hà Nam
Sáng ngày 04/01/2019, Sở Nội vụ Hà Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai công tác năm 2019 ngành Nội vụ Hà Nam

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Hưởng – Tỉnh ủy viên, Giám đốc sở; các đồng chí lãnh đạo sở; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; các đồng chí trưởng phòng tổ chức hành chính các sở, ngành thuộc UBND tỉnh; các đồng chí trưởng, phó phòng, ban, chi cục thuộc, trực thuộc sở; lãnh đạo phòng Nội vụ các huyện, thành phố; công chức, viên chức, người lao động cơ quan Sở Nội vụ;

dsc8052.jpg

Năm 2018 ngành Nội Vụ tỉnh Hà Nam đã không ngừng phấn đấu, đoàn kết, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị mà bộ Nội vụ, Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh giao, đã đạt được hiệu quả cao trên tất cả các lĩnh vực công tác, Các nhiệm vụ của ngành đã được tổ chức thực hiện trên cơ sở những chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cấp ủy các cấp vào nhiệm vụ cụ thể của ngành, vai trò của ngành Nội vụ đã được thể hiện khá rõ nét. Công tác tham mưu về công tác cán bộ; quản lý công chức, viên chức; xây dựng tổ chức bộ máy; xây dựng chính quyền; thi đua khen thưởng; công tác Tôn giáo……. đã được các cấp ủy đảng, chính quyền ghi nhận, Năm 2018 ngành Nội vụ đã hoàn thành nhiệm vụ mà Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao, các nhiệm vụ trong tâm đó là:

- Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng và chương trình hành động số 54 của Tỉnh ủy, Sở Nội vụ đã tích cực tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 807/QĐ-UBND ngày 23/5/2018 về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, tinh giản đầu mối các cơ quan khối chính quyền; Quyết định số 808/QĐ-UBND ngày 23/5/2018 về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 1129/QĐ-UBND ngày 05/7/2018 về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, sáp nhập các thôn, tổ dân phố chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định trên địa bàn tỉnh; kết quả sau sáp nhập giảm được 554 thôn, tổ dân phố.

- Công tác quản lý, giao biên chế, tinh giản biên chế hàng năm được thực hiện có hiệu quả, năm 2018 Sở Nội vụ đã thực hiện tốt việc tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về việc giao chỉ tiêu biên chế công chức, viên chức, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/NĐ-CP trong các cơ quan hành chính nhà nước và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018; tinh giản biên chế  50 trường hợp, kinh phí hơn 5,4 tỷ đồng.

- Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức trong tỉnh được thực hiện tốt hơn, phói hợp các đơn vị tổ chức 39 lớp bồi dưỡng cho 4.493 lượt cán bộ, CC, VC và cán bộ, công chức cấp xã với tổng kinh phí gần 3,4 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch đề ra.

- Đối với lĩnh vực xây dựng chính quyền, đã chủ động tích cức tham mưu có trách nhiệm với UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về việc quy định chức danh, mức khoán chi phụ cấp và một số chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết về việc sáp nhập và đặt tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết về việc hỗ trợ kinh phí cho người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc do thực hiện sáp nhập.  

- Công tác CCHC ngày càng đi vào thực chất hơn, đã Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 10/01/2018 về tuyên truyền cải cách hành chính; tham mưu xây dựng báo cáo đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 23/9/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan đơn vị giai đoạn 2016-2020; tham mưu xây dựng Kế hoạch số 2209/KH-UBND ngày 09/8/2018 về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU về CCHC giai đoạn 2018-2020;

- Lĩnh vực CCVC, năm 2018 Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức tốt kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính   được tổ chức tại tỉnh, đảm bảo đúng quy định của Nhà nước; Tham mưu xây dựng nghị quyết trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về việc hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức lao động hợp đồng thuộc diện dôi dư do thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tự nguyện nghỉ công tác; đặc biệt là tham mưu có trách nhiệm với Ban cán sự đảng UBND tỉnh trong việc điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại lãnh đạo quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đảm bảo đúng quy định của Đảng và Nhà nước.

- Tình hình tôn giáo trong năm ổn định, trong năm 2018 đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh (thay thế Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 5/8/2014 của UBND tỉnh); Tham mưu UBND tỉnh báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ một số nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị tổ chức Đại lễ Vesak 2019 tại Hà Nam; Xây dựng dự thảo Kế hoạch hướng dẫn, giúp đỡ GHPGVN tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc năm 2019 tại Hà Nam và Quyết định thành lập tổ công tác, phân công nhiệm vụ thành viên tổ công tác hướng dẫn, giúp đỡ GHPGVN tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc năm 2019 tại Hà Nam trình UBND tỉnh ban hành.

- Trong lĩnh vực công tác thi đua, khen thưởng đã có nhiều đổi mới, việc bình xét khen thưởng đảm bảo tính chặt chẽ, đúng đối tượng, đúng thành tích, việc xét khen thưởng chú trọng đến các đối tượng lao động trong các thành phần kinh tế, người tàn tật vượt khó, những người trực tiếp lao động, sản xuất… Và đặc biệt là đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức thành công Lễ kỷ 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua Ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) và tuyên dương điển hình tiên tiến tỉnh Hà Nam đảm bảo trang trọng, thiết thực và hiệu quả.

- Các lĩnh vực công tác khác: Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch của UBND tỉnh; sắp xếp tài liệu lưu trữ các đơn vị trong tỉnh đảm bảo theo đề án tỉnh đã phê duyệt…………

Tại hội nghị, các đại biểu phát biểu tham luận, cơ bản thống nhất với kết quả ngành Nội vụ tỉnh Hà Nam đạt được, đồng thời tham luận làm rõ hơn những thành tích đã đạt được trên các mặt công tác, đề xuất các giải pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của nghành.

Với những kết quả đạt được như trên, Năm 2018 ngành Nội vụ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp ủy, chính quyền các cấp giao, có nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng trong năm, và trong đó có tập thể, cá nhân được UBND tỉnh tặng cờ đơn vị tiêu biểu xuất sắc, chủ tịnh UBND tỉnh tặng Bằng khen.

dsc8055.jpg

dsc8058.jpg

dsc8060-copy.jpg

      Phát biểu chỉ đạo hội nghị tổng kết, đồng chí Nguyễn Văn Hưởng – TUV, Giám đốc Sở Nội vụ đã ghi nhận những kết quả mà toàn ngành Nội vụ tỉnh Hà Nam đã đạt được trong năm 2018, đồng chí nhấn mạnh những nhiệm vụ trong tâm, cơ bản trong năm 2019 Ngành nội vụ cần tập trung thực hiện đó là:

1. Tiếp tục Tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy.

2. Tiếp tục tham mưu với UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động số 54 của Tỉnh ủy; Quyết định số 807,808 của UBND tỉnh về việc sắp xếp tinh giản đầu mối các cơ quan khối chính quyền và sắp xếp, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa  bàn tỉnh.

3. Quản lý biên chế công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh đảm bảo có hiệu quả, chất lượng; thẩm định tốt các điều kiện bổ nhiệm lãnh đạo các cấp theo thẩm quyền đảm bảo có chất lượng, tuyệt đối tránh việc bổ nhiệm không đúng, thiếu điều kiện…..  

4. Đẩy mạnh công tác CCHC, thực hiện tốt các nội dung chỉ đạo nhiệm vụ  công tác CCHC của chính phủ, Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 23/9/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan đơn vị giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 2209/KH-UBND ngày 09/8/2018 về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU về CCHC giai đoạn 2018-2020.

5. Tiếp nhận tài liệu lưu trữ từ Văn phòng UBND tỉnh về Kho lưu trữ chuyên dụng của tỉnh. Tiếp tục chỉnh lý tài liệu tồn đọng tại các sở, ngành năm 2019 theo Đề án chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng giai đoạn 2016-2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt.

6. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tổ chức phong trào thi đua và nâng cao chất lượng khen thưởng đảm bảo việc khen thưởng chính xác, công khai, công bằng, minh bạch, kịp thời. Tham mưu UBND tỉnh, Hội đồng TĐKT tỉnh xây dựng bộ tiêu chí TĐKT của tỉnh cho phù hợp với các quy định mới đảm bảo đồng bộ, hiệu quả;

7. Phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã; người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố sát với tình hình thực tiễn.

8. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác tôn giáo; chú trọng nâng cao chất lượng QLNN về tôn giáo; Phối hợp với các đơn vị trong tỉnh tham mưu UBND tỉnh chuẩn bị tốt các điều kiên để Đại lễ Vesak 2019 tại Hà Nam được tổ chức thành công tốt đẹp.

9. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhất là thanh tra, kiểm tra kỷ cương, kỷ luật về đạo đức công vụ. Xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, công chức gây khó khăn, nhũng nhiễu người dân. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn cán bộ, công chức có biểu hiện “tự diễn biến", “tự chuyển hóa" trong nội bộ.


Văn phòng Sở