Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công khai ngân sách

Công khai ngân sách  

STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố quyết định/Văn bản công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1
Cân đối ngân sách địa phương Quý III năm 2019 2019Biểu mẫu số 5962/TB-UBND16/10/2019 62-TB-UBND.PDF ; TH-2019-Q3-B59-TT343-35.xls
2
Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước Quý III năm 2019 2019Biểu mẫu số 6062/TB-UBND16/10/2019 62-TB-UBND.PDF ; TH-2019-Q3-B60-TT343-35.xls
3
Ước thực hiện chi ngân sách địa phương Quý III năm 2019 2019Biểu mẫu số 6162/TB-UBND16/10/2019 62-TB-UBND.PDF ; TH-2019-Q3-B61-TT343-35.xls
4
Báo cáo tình hình vay và trả nợ đọng của chính quyền địa phương 6 tháng đầu năm 2019 2019Biểu mẫu số Phụ lục II99/BC-UBND30/07/2019 99.BC-UBND.pdf ; CV gui BTC - BC ket qua TH vay va tra no CQĐP 6 thang nam 2019.xls
5
Cân đối ngân sách địa phương 6T đầu năm 2019 2019Biểu mẫu số 5943/TB-UBND12/07/2019 43-TB-UBND.pdf ; DT-2019-Q2-B59-TT343-35.xls
6
Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước 6T đầu năm 2019 2019Biểu mẫu số 6043/TB-UBND12/07/2019 43-TB-UBND.pdf ; TH-2019-Q2-B60-TT343-35.xls
7
Ước thực hiện chi ngân sách địa phương 6T đầu năm 2019 2019Biểu mẫu số 6143/TB-UBND12/07/2019 43-TB-UBND.pdf ; TH-2019-Q2-B61-TT343-35.xls
8
Cân đối ngân sách địa phương Quý 1 năm 2019 2019Biểu mẫu số 5920/TB-UBND 03/04/2019 20-TB-UBND.PDF ; TH-2019-Q1-B59-TT343-35.xls
9
Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước Quý 1 năm 2019 2019Biểu mẫu số 6020/TB-UBND03/04/2019 20-TB-UBND.PDF ; TH-2019-Q1-B60-TT343-35.xls
10
Ước thực hiện chi ngân sách địa phương Quý 1 năm 2019 2019Biểu mẫu số 6120/TB-UBND03/04/2019 20-TB-UBND.PDF ; TH-2019-Q1-B61-TT343-35.xls