Skip Ribbon Commands
Skip to main content

102 xã, phường, thị trấn được công nhận chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Tin tức - Sự kiện  
102 xã, phường, thị trấn được công nhận chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Nam


Qua hai năm triển khai thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, các địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã chủ động đề ra nhiều giải pháp để thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí chuẩn tiếp cận pháp luật. Qua đó, số lượng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 đã tăng lên đáng kể so với năm 2017, với 102 xã, phường, thị trấn đã được công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật so với 73 xã, thị trấn được công nhận năm 2017. Đây cũng là kết quả rất đáng ghi nhận trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ của các địa phương trong năm 2018.

Thông qua việc thực hiện các tiêu chí chuẩn tiếp cận pháp luật đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công vụ tại cơ sở, giúp cán bộ, nhân dân kịp thời nắm bắt được các chính sách pháp luật mới và liên quan trực tiếp tới quyền, nghĩa vụ của mình.

 

1. Danh sách cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

2. Danh sách xã chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018.