Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác của sở tư pháp

Tuần 46 : Từ ngày 12/11/2018 đến ngày 18/11/2018

◄ Tuần truớc |  Tuần hiện tại |  Tuần sau ►

Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:30-11:30 Dự phiên họp Ủy ban, thảo luận các nội dung trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2018. Đ/c Giám đốc Phòng 321, UBND tỉnh
13:30-17:00 Dự phiên họp Ủy ban, thảo luận các nội dung trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2018. Đ/c Giám đốc Phòng 321, UBND tỉnh
14:00-17:00 Tham gia đoàn giám sát. Đ/c Vũ Xuân Thuỷ TAND thành phố Phủ Lý
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:30 Dự Lễ phát động "Chiến dịch An toàn giao thông cùng Honda Việt Nam lần thứ 3 trên địa bàn tỉnh Hà Nam" Đ/c Giám đốc Hội trường Trung tâm văn hóa tỉnh
08:00-11:30 Dự Hội nghị " Chủ động phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em " Đ/c Giám đốc Trung tâm văn hóa TDTT công nhân lao động, Đồng Văn
14:00-17:00 Tham gia đoàn giám sát. Đ/c Vũ Xuân Thủy TAND huyện Duy Tiên
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:30-11:30 Dự phiên họp Ủy ban, thảo luận các nội dung trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2018. Đ/c Giám đốc Phòng 321, UBND tỉnh
08:00-11:30 Tham gia đoàn giám sát. Đ/c Vũ Xuân Thủy TAND tỉnh Hà Nam
13:30-17:00 Dự phiên họp Ủy ban, thảo luận các nội dung trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2018. Đ/c Giám đốc Phòng 321, UBND tỉnh
14:00-17:00 Dự Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh và đón nhận huân chương lao động hạng ba. Đ/c Giám đốc Trường chính trị tỉnh
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
15:30-17:00 Dự Hội nghị nghe Sở Tài nguyên & Môi trường cùng các Sở, ngành báo cáo, đề xuất hướng xử lý 302 trường hợp giao đất trái phép tại xã Vụ Bản. Đ/c Giám đốc Phòng 203, UBND tỉnh
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:30-11:30 Dự Hội nghị liên quan dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở Trung Đông. Đ/c Giám đốc Toà án nhân dân tỉnh
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
12/11/2018
07:30-11:30 Dự phiên họp Ủy ban, thảo luận các nội dung trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2018. Đ/c Giám đốc Phòng 321, UBND tỉnh
13:30-17:00 Dự phiên họp Ủy ban, thảo luận các nội dung trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2018. Đ/c Giám đốc Phòng 321, UBND tỉnh
14:00-17:00 Tham gia đoàn giám sát. Đ/c Vũ Xuân Thuỷ TAND thành phố Phủ Lý
Thứ 3
13/11/2018
08:00-11:30 Dự Lễ phát động "Chiến dịch An toàn giao thông cùng Honda Việt Nam lần thứ 3 trên địa bàn tỉnh Hà Nam" Đ/c Giám đốc Hội trường Trung tâm văn hóa tỉnh
08:00-11:30 Dự Hội nghị " Chủ động phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em " Đ/c Giám đốc Trung tâm văn hóa TDTT công nhân lao động, Đồng Văn
14:00-17:00 Tham gia đoàn giám sát. Đ/c Vũ Xuân Thủy TAND huyện Duy Tiên
Thứ 4
14/11/2018
07:30-11:30 Dự phiên họp Ủy ban, thảo luận các nội dung trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2018. Đ/c Giám đốc Phòng 321, UBND tỉnh
08:00-11:30 Tham gia đoàn giám sát. Đ/c Vũ Xuân Thủy TAND tỉnh Hà Nam
13:30-17:00 Dự phiên họp Ủy ban, thảo luận các nội dung trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2018. Đ/c Giám đốc Phòng 321, UBND tỉnh
14:00-17:00 Dự Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh và đón nhận huân chương lao động hạng ba. Đ/c Giám đốc Trường chính trị tỉnh
Thứ 5
15/11/2018
15:30-17:00 Dự Hội nghị nghe Sở Tài nguyên & Môi trường cùng các Sở, ngành báo cáo, đề xuất hướng xử lý 302 trường hợp giao đất trái phép tại xã Vụ Bản. Đ/c Giám đốc Phòng 203, UBND tỉnh
Thứ 6
16/11/2018
07:30-11:30 Dự Hội nghị liên quan dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở Trung Đông. Đ/c Giám đốc Toà án nhân dân tỉnh
Thứ 7
17/11/2018
...
Chủ nhật
18/11/2018
...
Bấm vào tải file nội dung,
Ghi chú tuần
...