Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác của sở tư pháp

Tuần 20 : Từ ngày 13/05/2019 đến ngày 19/05/2019

◄ Tuần truớc |  Tuần hiện tại |  Tuần sau ►

Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
14:00-17:00 Dự Hội nghị kiểm tra, rà soát, xem xét, làm rõ đối với 2 nội dung theo Báo cáo số 140/BC-TTr ngày 11/9/2018. Đ/c Vũ Minh Hậu UBND huyện Lý Nhân
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
14:00-17:00 Dự Hội nghị giao ban trực tuyến của Văn phòng Chính phủ Đ/c Vũ Xuân Thủy Phòng 309, UBND tỉnh
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:30-11:30 Dự Hội nghị thảo luận, trao đổi tính pháp lý của QĐ số 39/2018/QĐ-UBND. Đ/c Giám đốc Phòng 217c Nhà N4, Trụ sở Bộ Tư pháp
13:30-17:00 Dự Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Đ/c Vũ Minh Hậu Tỉnh ủy
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:30-11:30 Dự Hội nghị đánh giá, phân tích chỉ số PCI và PAPI của tỉnh.... Đ/c Giám đốc Phòng 321, UBND tỉnh
07:30-11:30 Dự Lễ Kỷ niệm Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18 tháng 5 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì Đ/c Giám đốc UBND tỉnh
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
13/05/2019
14:00-17:00 Dự Hội nghị kiểm tra, rà soát, xem xét, làm rõ đối với 2 nội dung theo Báo cáo số 140/BC-TTr ngày 11/9/2018. Đ/c Vũ Minh Hậu UBND huyện Lý Nhân
Thứ 3
14/05/2019
14:00-17:00 Dự Hội nghị giao ban trực tuyến của Văn phòng Chính phủ Đ/c Vũ Xuân Thủy Phòng 309, UBND tỉnh
Thứ 4
15/05/2019
08:30-11:30 Dự Hội nghị thảo luận, trao đổi tính pháp lý của QĐ số 39/2018/QĐ-UBND. Đ/c Giám đốc Phòng 217c Nhà N4, Trụ sở Bộ Tư pháp
13:30-17:00 Dự Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Đ/c Vũ Minh Hậu Tỉnh ủy
Thứ 5
16/05/2019
...
Thứ 6
17/05/2019
07:30-11:30 Dự Hội nghị đánh giá, phân tích chỉ số PCI và PAPI của tỉnh.... Đ/c Giám đốc Phòng 321, UBND tỉnh
07:30-11:30 Dự Lễ Kỷ niệm Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18 tháng 5 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì Đ/c Giám đốc UBND tỉnh
Thứ 7
18/05/2019
...
Chủ nhật
19/05/2019
...
Bấm vào tải file nội dung,
Ghi chú tuần
...