Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác của sở tư pháp

Tuần 3 : Từ ngày 14/01/2019 đến ngày 20/01/2019

◄ Tuần truớc |  Tuần hiện tại |  Tuần sau ►

Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:30-11:30 Dự Hội nghị xin ý kiến các Sở, ngành xem xét đề xuất giải quyết đề nghị của UBND huyện Bình Lục. Đ/c Vũ Minh Hậu Sở Tài nguyên và Môi trường.
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:30-11:30 Dự Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019. Đ/c Giám đốc Nhà văn hóa huyện Bình Lục
08:00-11:30 Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2019 - Ngành Nội vụ. Đ/c Vũ Xuân Thủy Tầng 8 tòa nhà Viettel
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
13:30-17:00 Dự Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Đ/c Giám đốc Hội trường H Trường Chính trị
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
15:30-17:00 Dự Hội nghị ký kết quy chế phối hợp giữa Ban cán sự Đảng UBND tỉnh với Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh... Đ/c Giám đốc Phòng 321, UBND tỉnh
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:45-11:30 Dự Hội nghị Triển khai công tác năm 2019 Tòa án nhân dân 2 cấp tỉnh Hà Nam. Đ/c Vũ Minh Hậu Khách sạn Hòa Bình
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
14/01/2019
08:30-11:30 Dự Hội nghị xin ý kiến các Sở, ngành xem xét đề xuất giải quyết đề nghị của UBND huyện Bình Lục. Đ/c Vũ Minh Hậu Sở Tài nguyên và Môi trường.
Thứ 3
15/01/2019
07:30-11:30 Dự Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019. Đ/c Giám đốc Nhà văn hóa huyện Bình Lục
08:00-11:30 Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2019 - Ngành Nội vụ. Đ/c Vũ Xuân Thủy Tầng 8 tòa nhà Viettel
Thứ 4
16/01/2019
13:30-17:00 Dự Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Đ/c Giám đốc Hội trường H Trường Chính trị
Thứ 5
17/01/2019
15:30-17:00 Dự Hội nghị ký kết quy chế phối hợp giữa Ban cán sự Đảng UBND tỉnh với Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh... Đ/c Giám đốc Phòng 321, UBND tỉnh
Thứ 6
18/01/2019
...
Thứ 7
19/01/2019
...
Chủ nhật
20/01/2019
07:45-11:30 Dự Hội nghị Triển khai công tác năm 2019 Tòa án nhân dân 2 cấp tỉnh Hà Nam. Đ/c Vũ Minh Hậu Khách sạn Hòa Bình
Bấm vào tải file nội dung,
Ghi chú tuần
...