Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác của sở tư pháp

Tuần 12 : Từ ngày 18/03/2019 đến ngày 24/03/2019

◄ Tuần truớc |  Tuần hiện tại |  Tuần sau ►

Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:30-11:30 Dự Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo văn bản của UBND tỉnh Đ/c Vũ Xuân Thủy UBMTTQ tỉnh
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:30 Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X. Đ/c Vũ Xuân Thủy Sở Chỉ huy A2 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:30 Dự Hội nghị bàn phương án xác định giá trị còn lại của tài sản đã đầu tư trên đất của Công ty TNHH Hưng Phú. Đ/c Vũ Minh Hậu Ban quản lý KCN tỉnh
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
18/03/2019
07:30-11:30 Dự Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo văn bản của UBND tỉnh Đ/c Vũ Xuân Thủy UBMTTQ tỉnh
Thứ 3
19/03/2019
08:00-11:30 Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X. Đ/c Vũ Xuân Thủy Sở Chỉ huy A2 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
Thứ 4
20/03/2019
...
Thứ 5
21/03/2019
08:00-11:30 Dự Hội nghị bàn phương án xác định giá trị còn lại của tài sản đã đầu tư trên đất của Công ty TNHH Hưng Phú. Đ/c Vũ Minh Hậu Ban quản lý KCN tỉnh
Thứ 6
22/03/2019
...
Thứ 7
23/03/2019
...
Chủ nhật
24/03/2019
...
Bấm vào tải file nội dung,
Ghi chú tuần
...