Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác của sở tư pháp

Tuần 39 : Từ ngày 23/09/2019 đến ngày 29/09/2019

◄ Tuần truớc |  Tuần hiện tại |  Tuần sau ►

Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
13:30-17:00 Dự Lễ chào mừng thành công Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh. Đ/c Vũ Xuân Thủy TT hoạt động thanh thiếu niên
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:00-11:30 Dự Hội thi báo cáo viên giỏi năm 2019. Đ/c Giám đốc Trường chính trị tỉnh Hà Nam
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:30-11:30 Dự kỳ họp thứ 10 (kỳ họp bất thường) HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đ/c Giám đốc Hội trường UBND tỉnh
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
23/09/2019
13:30-17:00 Dự Lễ chào mừng thành công Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh. Đ/c Vũ Xuân Thủy TT hoạt động thanh thiếu niên
Thứ 3
24/09/2019
07:00-11:30 Dự Hội thi báo cáo viên giỏi năm 2019. Đ/c Giám đốc Trường chính trị tỉnh Hà Nam
Thứ 4
25/09/2019
...
Thứ 5
26/09/2019
07:30-11:30 Dự kỳ họp thứ 10 (kỳ họp bất thường) HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đ/c Giám đốc Hội trường UBND tỉnh
Thứ 6
27/09/2019
...
Thứ 7
28/09/2019
...
Chủ nhật
29/09/2019
...
Bấm vào tải file nội dung,
Ghi chú tuần
...