Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác của sở tư pháp

Tuần 47 : Từ ngày 18/11/2019 đến ngày 24/11/2019

◄ Tuần truớc |  Tuần hiện tại |  Tuần sau ►

Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
14:00-17:00 Dự Hội nghị nghe các đơn vị báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát sau HN đối thoại giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Tam. Đ/c Giám đốc Phòng họp 309, Trụ sở UBND tỉnh
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
13:30-17:00 Dự Họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ngày 19/11/2019. Đ/c Giám đốc Phòng 207 - Nhà A, Trụ sở Tỉnh uỷ
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:30 Dự Hội nghị Tổng kết công tác thi đua Cụm đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Miền Trung - Hội luật gia năm 2019. Đ/c Giám đốc Khách sạn Công đoàn, 121 Đường Lê Hồng Phong, P. Vị Hoàng, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:30 Dự Hội nghị nghe báo cáo kế hoạch triển khai, thực hiện tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có HĐLĐ và đóng BHXH từ 2015 trở về trước Đ/c Vũ Minh Hậu Phòng họp 203 - Trụ sở UBND tỉnh
08:30-11:30 Dự Lễ khai trương CSDL chuyên ngành BHXH kết nối với Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch qua Hệ thống kết nối, liên thông (NGSP). Đ/c Vũ Xuân Thủy Bộ Thông tin và Truyền thông, số 18 Nguyễn Du, Hà Nội
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:30-11:30 Dự hội thi “Công chức Tư pháp - Hộ tịch giỏi” huyện Kim Bảng năm 2019 Đ/c Vũ Xuân Thuỷ Hội trường Nhà văn hóa xã Lê Hồ, huyện Kim Bảng
08:00-11:30 Dự Họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh để đánh giá kết quả thực hiện nghĩa vụ tuyển quân năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 Đ/c Giám đốc Phòng 321 - Trụ sở UBND tỉnh
08:00-11:30 Dự Hội nghị nghe Sở KHĐT báo cáo rà soát, đề xuất điều chỉnh cơ chế chính sách hỗ trợ đầu tư đối với dự án XD Nhà máy Hoa Sen, nhà máy Nutifood tại KCN Thanh Liêm.... Đ/c Vũ Minh Hậu Phòng họp 203 - Trụ sở UBND tỉnh
08:00-11:30 Dự Hội nghị về việc thẩm tra báo cáo tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh. Đ/c Vũ Minh Hậu Chi cục Hải quan Hà Nam
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
18/11/2019
14:00-17:00 Dự Hội nghị nghe các đơn vị báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát sau HN đối thoại giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Tam. Đ/c Giám đốc Phòng họp 309, Trụ sở UBND tỉnh
Thứ 3
19/11/2019
13:30-17:00 Dự Họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ngày 19/11/2019. Đ/c Giám đốc Phòng 207 - Nhà A, Trụ sở Tỉnh uỷ
Thứ 4
20/11/2019
08:00-11:30 Dự Hội nghị Tổng kết công tác thi đua Cụm đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Miền Trung - Hội luật gia năm 2019. Đ/c Giám đốc Khách sạn Công đoàn, 121 Đường Lê Hồng Phong, P. Vị Hoàng, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định
Thứ 5
21/11/2019
08:00-11:30 Dự Hội nghị nghe báo cáo kế hoạch triển khai, thực hiện tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có HĐLĐ và đóng BHXH từ 2015 trở về trước Đ/c Vũ Minh Hậu Phòng họp 203 - Trụ sở UBND tỉnh
08:30-11:30 Dự Lễ khai trương CSDL chuyên ngành BHXH kết nối với Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch qua Hệ thống kết nối, liên thông (NGSP). Đ/c Vũ Xuân Thủy Bộ Thông tin và Truyền thông, số 18 Nguyễn Du, Hà Nội
Thứ 6
22/11/2019
07:30-11:30 Dự hội thi “Công chức Tư pháp - Hộ tịch giỏi” huyện Kim Bảng năm 2019 Đ/c Vũ Xuân Thuỷ Hội trường Nhà văn hóa xã Lê Hồ, huyện Kim Bảng
08:00-11:30 Dự Họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh để đánh giá kết quả thực hiện nghĩa vụ tuyển quân năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 Đ/c Giám đốc Phòng 321 - Trụ sở UBND tỉnh
08:00-11:30 Dự Hội nghị nghe Sở KHĐT báo cáo rà soát, đề xuất điều chỉnh cơ chế chính sách hỗ trợ đầu tư đối với dự án XD Nhà máy Hoa Sen, nhà máy Nutifood tại KCN Thanh Liêm.... Đ/c Vũ Minh Hậu Phòng họp 203 - Trụ sở UBND tỉnh
08:00-11:30 Dự Hội nghị về việc thẩm tra báo cáo tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh. Đ/c Vũ Minh Hậu Chi cục Hải quan Hà Nam
Thứ 7
23/11/2019
...
Chủ nhật
24/11/2019
...
Bấm vào tải file nội dung,
Ghi chú tuần
...