Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác của sở tư pháp

Tuần 30 : Từ ngày 22/07/2019 đến ngày 28/07/2019

◄ Tuần truớc |  Tuần hiện tại |  Tuần sau ►

Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
14:00-17:00 Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo an toàn giao thông quốc gia quý II/2019; phương hướng nhiệm vụ quý III/2019. Đ/c Giám đốc Phòng họp 321 - Trụ sở UBND tỉnh
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
22/07/2019
14:00-17:00 Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo an toàn giao thông quốc gia quý II/2019; phương hướng nhiệm vụ quý III/2019. Đ/c Giám đốc Phòng họp 321 - Trụ sở UBND tỉnh
Thứ 3
23/07/2019
...
Thứ 4
24/07/2019
...
Thứ 5
25/07/2019
...
Thứ 6
26/07/2019
...
Thứ 7
27/07/2019
...
Chủ nhật
28/07/2019
...
Bấm vào tải file nội dung,
Ghi chú tuần
...