Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Tin tức - Sự kiện  
14/02/2019
Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp năm 2013, tập trung vào các Luật, Pháp lệnh, văn bản mới ban hành hoặc thông qua năm 2018 và năm 2019; các văn bản pháp luật thuộc phạm vi quản lý; các quy định pháp luật, dự thảo luật, pháp lệnh quan trọng...
12/02/2019
Nhằm kịp thời triển khai việc tuyên truyền, phổ biến các văn bản Luật mới được Quốc hội thông qua, UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành Kế hoạch số 312/KH-UBND về tuyên truyền, phổ biến các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.
11/02/2019
Chính phủ ban hành Nghị định số 06/2019/NĐ-CP về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.
08/02/2019
(PLO)- Cán bộ, công chức được xét nâng lương trước thời hạn khi đáp ứng đủ 2 điều kiện...
07/02/2019
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định và phân tích sâu sắc truyền thống vẻ vang của Ðảng ta được vun đắp suốt 89 năm qua cần tiếp tục gìn giữ và phát huy trong giai đoạn cách mạng mới.
05/02/2019
Chương trình giáo dục phổ thông mới, chi 200 triệu đồng để mua tin thuốc lá nhập lậu... là những chính sách có hiệu lực trong tháng 2.
25/01/2019
TPO - Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành các Nghị quyết về điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm, phê chuẩn nhân sự một số cơ quan của Quốc hội
21/01/2019
Sáng ngày 17/01/2019, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2019. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Kim Nhung - Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh; đồng chí Đào Đình Tùng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở, các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy Sở, Lãnh đạo Sở, Ban Chấp hành Công đoàn cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan.
18/01/2019
NCS PHẠM VĂN LƯỠNG - Hiện nay ở nước ta, thế chấp quyền sử dụng đất là biện pháp bảo đảm phổ biến nhất trong số các biện pháp bảo đảm tại các các tổ chức tín dụng, ngân hàng khi cho vay vốn. Đây cũng là một quyền năng cơ bản và quan trọng nhất đối với chủ sử dụng đất như cá nhân, hộ gia đình.
17/01/2019
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 01/2019/NĐ-CP về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng. Nghị định này quy định chi tiết về nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, trang bị bảo đảm hoạt động và chế độ, chính sách đối với Kiểm lâm; nhiệm vụ, quyền hạn và bảo đảm hoạt động của Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của chủ rừng.
15/01/2019
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 168/2018/NĐ-CP về công tác quốc phòng ở Bộ, ngành Trung ương, địa phương.
14/01/2019
Ngày 01/12, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư 165/2018/TT-BQP quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quân nhân trong Quân đội nhân dân Việt Nam.
12345678910...
Previous Page 1-15 Next Page
20/02/2019
Xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật là hai nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm, đóng vai trò then chốt trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Trong bối cảnh Đảng và Nhà nước ta đang tập trung chỉ đạo chuyển hướng chiến lược từ xây dựng và hoàn thiện pháp luật sang trọng tâm là tiếp tục xây dựng và hoàn thiện pháp luật gắn với tổ chức thực thi pháp luật tạo sự liên thông giữa công tác xây dựng pháp luật và công tác tổ chức thi hành pháp luật thì vai trò của công tác theo dõi thi hành pháp luật càng trở nên quan trọng.