Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Giải đáp pháp luật Hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp  
06/11/2019
Trong cuộc nhậu với người quen, tôi lỡ miệng tiết lộ bí mật về lô hàng mới sắp ra mắt của công ty. Việc này bị phát hiện và tôi đã làm cam kết không tái phạm nhưng bên nhân sự thông báo là công ty sẽ họp sa thải tôi. Tôi mới phạm lỗi lần đầu thì công ty có quyền sa thải tôi hay không?
04/11/2019
Doanh nghiệp hoạt động xây dựng mới thành lập chưa đủ điều kiện đăng ký chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo quy định có được tham gia hoạt động xây dựng những công trình cấp IV không ? Hoặc được tham gia thì phải đáp ứng những tiêu chí gì (theo hướng dẫn nào)?
01/11/2019
Xin hỏi về việc thực hiện Thủ tục Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác được ủy thác quản lý theo thẩm quyền, đường tỉnh đang khai thác.
12345678910...
Previous Page 1-15 Next Page