Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Giải đáp pháp luật Hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp  
30/08/2019
Một công trình trường học được duyệt hồ sơ cơ sở rồi nhưng trong quá trình triển khai thì có 1 tầng chuyên môn cần được tăng chiều cao tầng cụ thể từ 4.2m lên 4.5m. Sự điều chỉnh này giới hạn sao cho chiều cao tổng thể khối công trình không thay đổi. Tôi xin hỏi, việc làm này có được phép không?
29/08/2019
Công ty tôi đang thực hiện một hợp đồng trọn gói. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, chủ đầu tư có điều chỉnh thiết kế cho phù hợp với kiến trúc. Các bên đã thống nhất thi công theo thiết kế điều chỉnh. Như vậy có cần điều chỉnh giá hợp đồng trọn gói không?
28/08/2019
Tôi làm bảo vệ cho một Công ty Nhà nước được 9 năm. Nay Công ty ra quyết định cho tôi nghỉ việc nhưng chưa thanh toán tiền trợ cấp thôi việc và trả sổ bảo hiểm xã hội cho tôi. Trong thời hạn bao lâu thì tôi mới được giải quyết các quyền lợi này?
27/08/2019
Tôi làm việc cho công ty được ba năm và luôn hoàn thành công việc được giao. Sắp tới ngày ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn thì công ty thông báo không ký nữa mà hợp đồng đã ký sẽ chấm dứt hợp đồng khi tới hạn. Họ chỉ báo trước với tôi 15 ngày thì làm sao tôi kiếm việc mới được. Công ty làm vậy đúng không?
26/08/2019
Tôi đang làm việc tại một doanh nghiệp Đài Loan tại Hà Nam. Xin hỏi về thời gian nghỉ theo chế độ khi vợ sinh con?
21/08/2019
Cơ sở đã hoạt động nhưng chưa làm thủ tục bảo vệ Môi trường (ĐTM, Cam kết, Đề án). Cơ quan kiểm tra yêu cầu làm thủ tục bảo vệ môi trường nhưng hiện tại Đề án bảo vệ Môi trường đơn giản và chi tiết không còn làm được. Vậy cơ sở phải làm như thế nào?
19/08/2019
Công ty tôi sau khi đấu thầu và ký hợp đồng xây dựng với Ban QLDA thì tách thành hai công ty, một công ty mang tên cũ và một công ty mang tên mới. Công ty tôi chuyển hợp đồng xây dựng vừa ký sang công ty mới thực hiện và đề nghị Ban QLDA ký phụ lục hợp đồng thay đổi thông tin. Cho tôi hỏi là trong trường hợp này Ban QLDA có được ký phụ lục hợp đồng thay đổi thông tin không và nếu được ký thì cần thủ tục gì?
12345678910...
Previous Page 1-15 Next Page