Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trợ giúp viên Trung tâm trợ giúp pháp lý tham gia tập huấn chuyên sâu các Bộ luật tố tụng năm 2015 và kỹ năng tham gia tố tụng trong các vụ án hình sự.

Tin tức - Sự kiện Tư vấn, Trợ giúp pháp lý  
Trợ giúp viên Trung tâm trợ giúp pháp lý tham gia tập huấn chuyên sâu các Bộ luật tố tụng năm 2015 và kỹ năng tham gia tố tụng trong các vụ án hình sự.
Thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015,Luật Tố tụng hành chính năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tư pháp. Trong 3 ngày từ ngày 8 -10/6/2016, Cục Trợ giúp pháp lý tổ chức Tập huấn chuyên sâu các Bộ luật tố tụng năm 2015 và kỹ năng tham gia tố tụng trong các vụ án hình sự.

Tham dự hội nghị có đồng chí Cù Thu Anh, Phó Cục trưởng Cục trợ giúp pháp lý; đồng chí Đỗ Văn Đương, Ủy viên thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; đồng chí Nguyễn Văn Thịnh - Phó trưởng phòng Cục pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an cùng hơn 120 đại biểu là các Trợ giúp viên pháp lý và luật sư cộng tác viên tại 25 tỉnh/thành phố phía Bắc.

Hội nghị giới thiệu chung về các điểm mới của Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính năm 2015 đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua vào các ngày 25 và 27 tháng 11 năm 2015. Đây là những văn bản quan trọng về trình tự, thủ tục giải quyết vụ án, vụ việc, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ và toàn diện hơn để giải quyết các vụ án hình sự, vụ việc dân sự, vụ việc hành chính có hiệu quả, góp phần tăng cường trách nhiệm của các cơ quan tố tụng trong việc tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm quyền con người, quyền công dân đã được Hiến pháp quy định và quỳ hợp với những cam kết quốc tế của Việt Nam. Các Bộ luật tố tụng đã ghi nhận địa vị pháp lý của Trợ giúp viên pháp lý, trách nhiệm của các cơ quan tiến hành tố tụng trong việc giải thích về quyền được trợ giúp pháp lý và trách nhiệm của Trung tâm trợ giúp pháp lý trong trường hợp chỉ định bào chữa trong các vụ án hình sự.

Thông qua Hội nghị tập huấn chuyên sâu Trợ giúp viên đã có thêm được nhiều kiến thức quan trọng, hữu ích phục vụ cho công tác trợ giúp pháp lý của mình./. 

 

Huyền Chi (TTTGPL)