Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban QLDA có được ký phụ lục hợp đồng thay đổi thông tin không và nếu được ký thì cần thủ tục gì?

Giải đáp pháp luật Hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp  
Ban QLDA có được ký phụ lục hợp đồng thay đổi thông tin không và nếu được ký thì cần thủ tục gì?
Công ty tôi sau khi đấu thầu và ký hợp đồng xây dựng với Ban QLDA thì tách thành hai công ty, một công ty mang tên cũ và một công ty mang tên mới. Công ty tôi chuyển hợp đồng xây dựng vừa ký sang công ty mới thực hiện và đề nghị Ban QLDA ký phụ lục hợp đồng thay đổi thông tin. Cho tôi hỏi là trong trường hợp này Ban QLDA có được ký phụ lục hợp đồng thay đổi thông tin không và nếu được ký thì cần thủ tục gì?

Trả lời:

1. Việc điều chỉnh hợp đồng phải căn cứ nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên phù hợp với hồ sơ mời thầu (hồ sơ yêu cầu), hồ sơ dự thầu (hồ sơ đề xuất) và quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng. 

2. Tại khoản 6 Điều 7 Nghị định 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 quy định quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng thì “Những nội dung chưa được quy định tại Nghị định này, các bên phải căn cứ vào quy định của pháp luật có liên quan để thực hiện.” 

Như vậy, chủ đầu tư chỉ được ký kết hợp đồng với nhà thầu có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu của gói thầu, hợp đồng và báo cáo Người quyết định đầu tư quyết định việc điều chỉnh hợp đồng cho phù hợp, đảm bảo tuân thủ đúng hợp đồng đã ký và các quy định pháp luật có liên quan.​