Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bảo đảm việc làm cho lao động nữ nghỉ thai sản?

Giải đáp pháp luật Hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp  
Bảo đảm việc làm cho lao động nữ nghỉ thai sản?
Em là công nhân một nhà máy sản xuất dược tại Đồng Văn. Xin hỏi anh chị, em sinh con được 5 tháng và sắp đi làm. Em muốn hỏi anh, chị liệu công việc sau khi đi làm của em được bảo đảm như thế nào?

Trả lời: (Câu trả lời mang tính chất tham khảo)

Theo quy định tại Điều 155, 158 Bộ Luật Lao động quy định:

Điều 158, Bộ luật lao động 2012 Bảo đảm việc làm cho lao động nữ nghỉ thai sản

Lao động nữ được bảo đảm việc làm cũ khi trở lại làm việc sau khi nghỉ hết thời gian theo quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 157 của Bộ luật này; trường hợp việc làm cũ không còn thì người sử dụng lao động phải bố trí việc làm khác cho họ với mức lương không thấp hơn mức lương trước khi nghỉ thai sản.

Điều 155. Bảo vệ thai sản đối với lao động nữ

1. Người sử dụng lao động không được sử dụng lao động nữ làm việc ban đêm, làm thêm giờ và đi công tác xa trong các trường hợp sau đây:

a) Mang thai từ tháng thứ 07 hoặc từ tháng thứ 06 nếu làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo;

b) Đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.”​