Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bình Lục: Phổ biến pháp luật tại trường THCS Tiêu Động

Tin tức - Sự kiện  
Bình Lục: Phổ biến pháp luật tại trường THCS Tiêu Động


Sáng ngày 11 tháng 3 năm 2018, trường THCS Tiêu Động đã phối hợp với Sở Tư pháp; Phòng Tư pháp, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Lục tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật An ninh mạng cho hơn 400 giáo viên, học sinh của nhà trường.

Tại buổi tuyên truyền, giáo viên và học sinh nhà trường đã được báo cáo viên giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng và các biện pháp phòng, tránh và ngăn ngừa các hành vi xâm phạm an ninh mạng đang diễn ra phổ biến hiện nay; ảnh hưởng và sự nguy hại của các hành vi xâm phạm an ninh mạng trong thực tế hiện nay; các chế tài xử lý khi thực hiện các hành vi bị nghiêm cấm theo quy định của Luật An ninh mạng...

Thông qua buổi tuyên truyền, đã nâng cao nhận thức của giáo viên, học sinh về an ninh mạng; kịp thời truyền tải các quy định mới về an ninh mạng và góp phần ngăn chặn, hạn chế các hành vi xâm hại an ninh mạng do thiếu kiến thức về an ninh mạng./.