Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh

Tin tức - Sự kiện  
Bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
Ngày 30/10/2019, Sở Tư pháp Hà Nam tổ chức hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho hơn 60 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh.


Tại hội nghị, các đại biểu được các báo cáo viên của Sở Tư pháp phổ biến, quán triệt nội dung cơ bản của Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018, Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Ngoài ra, các đại biểu còn được bồi dưỡng kỹ năng xây dựng tài liệu tuyên truyển, kỹ năng tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật.


Đây là dịp để đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh nâng cao kiến thức, phương pháp, kỹ năng trong hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; đồng thời trao đổi, học tập kinh nghiệm và giải đáp những thắc mắc trong quá trình thực hiện, qua đó, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động này trong thời gian tới./.