Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chế độ nghỉ thai sản cho chồng khi vợ sinh con?

Giải đáp pháp luật Hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp  
Chế độ nghỉ thai sản cho chồng khi vợ sinh con?
Tôi đang làm việc tại một doanh nghiệp Đài Loan tại Hà Nam. Xin hỏi về thời gian nghỉ theo chế độ khi vợ sinh con?

Trả lời: (Câu trả lời mang tính chất tham khảo)

Căn cứ điểm e khoản 1 Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định lao động nam đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con sẽ được hưởng chế độ thai sản.

Cũng theo quy định tại khoản 2 Điều 34 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 về thời gian hưởng chế độ khi sinh con đối với lao động nam được xác định như sau:

"2. Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

a) 05 ngày làm việc;

b) 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con."