Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi đoàn Sở Tư pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các em học sinh Trường Trung học cơ sở Đồng Du, tại xã Đồng Du, huyện Bình Lục.

Tin tức - Sự kiện  
Chi đoàn Sở Tư pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các em học sinh Trường Trung học cơ sở Đồng Du, tại xã Đồng Du, huyện Bình Lục.


Hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam 9-11, sáng ngày 04 tháng 11 năm 2019, Chi đoàn Sở Tư pháp đã phối hợp với Phòng tư pháp huyện Bình Lục và trường Trung học cơ sở xã Đồng Du tổ chức buổi tuyên truyền, phố biến giáo dục pháp luật về Luật Giao thông đường bộ và phòng chống bạo lực học đường với sự tham gia của hơn 350 em học sinh.


Tại buổi tuyên truyền, các em học sinh đã được đồng chí Báo cáo viên Pháp luật của Chi đoàn phổ biến những quy định cơ bản của Luật Giao thông đường bộ, các hành vi vi phạm giao thông thường gặp ở các em học sinh như lạng lách, đánh võng, đi hàng đôi hàng ba, …; Các lưu ý khi tham gia giao thông đường bộ và chế tài xử lý đối với các hành vi bạo lực học đường. Bên cạnh đó đồng chí báo cáo viên còn đưa ra các biện pháp phòng tránh các hành vi bạo lực học đường.

Thông qua buổi tuyên tuyền, các em học sinh được nâng cao kiến thức pháp luật khi tham gia giao thông và các kỹ năng phòng tránh bạo lực trong trường học. Đây là hoạt động hết sức ý nghĩa để hưởng ứng ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019./.