Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Có được phép điều chỉnh chiều cao giới hạn sao cho chiều cao tổng thể khối công trình không thay đổi?

Giải đáp pháp luật Hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp  
Có được phép điều chỉnh chiều cao giới hạn sao cho chiều cao tổng thể khối công trình không thay đổi?
Một công trình trường học được duyệt hồ sơ cơ sở rồi nhưng trong quá trình triển khai thì có 1 tầng chuyên môn cần được tăng chiều cao tầng cụ thể từ 4.2m lên 4.5m. Sự điều chỉnh này giới hạn sao cho chiều cao tổng thể khối công trình không thay đổi. Tôi xin hỏi, việc làm này có được phép không?

Trả lời:

Công trình có điều chỉnh tăng chiều cao tầng trong công trình từ 4,2m lên 4,5m nhưng không làm thay đổi tổng chiều cao công trình đã được chấp thuận, phê duyệt.

Trường hợp nội dung điều chỉnh như đã nêu trên không làm thay đổi về địa chất công trình, tải trọng thiết kế, giải pháp kết cấu, vật liệu của kết cấu chịu lực, biện pháp thi công ảnh hưởng đến an toàn chịu lực của công trình được quy định tại Khoản 2 Điều 84 Luật Xây dựng năm 2014 và không làm thay đổi tổng mức đầu tư của dự án thì không cần phải thẩm định lại hồ sơ thiết kế cơ sở. Tuy nhiên, chủ đầu tư cần báo cáo với người quyết định đầu tư về các nội dung điều chỉnh của công trình để được xem xét, chấp thuận theo quy định.