Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2019

Tin tức - Sự kiện  
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2019

Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) là cầu nối để đưa pháp luật vào cuộc sống, giúp cán bộ, nhân dân kịp thời nắm bắt được các chủ trương, chính sách pháp luật mới, liên quan trực tiếp tới quyền, nghĩa vụ của các nhóm đối tượng. Thực hiện Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 04/01/2019  của UBND tỉnh về triển khai thực hiện công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở và xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019, Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh và các Kế hoạch, văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về triển khai các Đề án về PBGDPL trên địa bàn tỉnh, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố đã đẩy mạnh triển khai các hoạt động PBGDPL tại cơ quan, đơn vị, địa phương thông qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú và phù hợp với từng nhóm đối tượng.


Trong 6 tháng đầu năm 2019, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố đã tổ chức được 623 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 78.224 lượt người. Trong đó, nhóm đối tượng đặc thù thường xuyên được các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm, chú trọng triển khai thông qua các hình thức tuyên truyền, tập huấn, tọa đàm...như: Sở Tư pháp đã  phối hợp với UBND các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền, phố biến pháp luật trong nhà trường cho gần 3.200 lượt người học sinh tham dự; UBND huyện Bình Lục tổ chức 02 buổi tuyển truyền, đối thoại chính sách cho hơn 1.000 công nhân trên địa bàn nhân kỷ niệm tháng công nhân, tháng an toàn vệ sinh lao động; Sở Công thương thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn kiến thức cho chủ sử dụng lao động, người lao động liên quan đến an toàn thực phẩm, vật liệu nổ công nghiệp....

Bên cạnh việc tổ chức các hội nghị, các cơ quan, đơn vị và địa phương đã đẩy mạnh xây dựng kế hoạch tổ chức các hội thi, cuộc thi tìm hiểu pháp luật nhằm thu hút đông đảo cán bộ, nhân dân tham dự, như: Bộ CHQS tỉnh tổ chức Hội thi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019; UBND huyện Kim Bảng tổ chức hội thi " Công chức Tư pháp - hộ tịch giỏi" năm 2019, cuộc thi sân khấu hóa “Tìm hiểu Luật giao thông đường bộ và phòng chống bạo lực học đường” cho đoàn viên, thanh niên các trường THPT, cuộc thi viết “Tìm hiểu Luật giao thông đường bộ và vệ sinh môi trường” cho học sinh các trường THCS; UBND thành phố Phủ Lý tổ chức cuộc thi viết "Tìm hiểu Bộ Luật lao động năm 2012, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014" trên địa bàn thành phố Phủ Lý. Đến nay, đã có 03 cuộc thi đã được tổ chức, thu hút trên 1.200 lượt người tham dự.

Ngoài ra các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố còn thường xuyên biên tập, cấp phát tờ rơi, tờ gấp, tài liệu pháp luật cho cán bộ, nhân dân. Nổi bật như: UBND huyện Kim Bảng cấp phát 352 cuốn sách pháp luật, phát 1.600 tờ rơi, tờ gấp pháp luật; UBND huyện Thanh Liêm in, cấp phát 12.000 tờ rơi tìm hiểu pháp luật về Luật hộ tịch, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Đất đai, Luật Nghĩa vụ quân sự, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Hà Nam cũng đã biên tập, cấp phát 12.000 tờ rơi pháp luật về trợ giúp pháp lý…Việc đưa ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động PBGDPL cũng đã được đẩy mạnh triển khai, các tài liệu pháp luật, giới thiệu chính sách mới thường xuyên được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố. Tỉnh cũng đã xây dựng Chuyên trang PBGDPL và trang facebook PBGDPL Hà Nam để đăng tải kịp thời các thông tin pháp luật để tạo thuận lợi cho cán bộ, nhân dân tìm hiểu, nghiên cứu các chính sách pháp luật mới, liên quan trực tiếp tới cuộc sống của người dân. Đồng thời, đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL cũng thường xuyên được củng cố, bồi dưỡng thông qua các hội nghị triển khai, tuyên truyền pháp luật mới. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 65 Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, 118 Báo cáo viên pháp luật cấp huyện và 491 Tuyên truyền viên pháp luật cấp xã.

Song song với việc đẩy mạnh triển khai các hoạt động PBGDPL, để có thể đánh giá được hiệu quả, chất lượng trong triển khai, nhất là tại cơ sở nơi gần nhân dân nhất, Sở Tư pháp cũng đã tiến hành phát phiếu khảo sát tại 07 xã, phường, thị trấn. Thông qua khảo sát cho thấy về cơ bản cán bộ, nhân dân đánh giá cao hiệu quả của công tác PBGDPL, tỷ lệ hài lòng về chất lượng hoạt động PBGDPL chiếm tỷ lệ cao. Có thể thấy rằng, công tác PBGDPL trong 6 tháng đầu năm 2019 đã được triển khai đồng bộ, hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ, nhân dân.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số tồn tại hạn chế như: một số buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật chưa thu hút được đông đảo cán bộ, nhân dân tham gia; việc triển khai các hoạt động PBGDPL trong các doanh nghiệp còn khó khăn; công tác xã hội hóa các hoạt động PBGDPL còn gặp nhiều hạn chế...Để khắc phục những tồn tại này, thiết nghĩ cần phải tăng cường hơn nữa việc tuyên truyền, phổ biến ý nghĩa, vai trò của việc nắm bắt và chấp hành các quy định pháp luật; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động PBGDPL trên môi trường mạng; triển khai đồng bộ việc tổng kết 15 thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân và hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019 để tạo sức lan tỏa trong công tác PBGDPL./.​