Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công ty tôi có phải làm chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng trên không? Và nếu có thì sẽ thuộc lĩnh vực nào?

Giải đáp pháp luật Hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp  
Công ty tôi có phải làm chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng trên không? Và nếu có thì sẽ thuộc lĩnh vực nào?
Công ty tôi đang thi công gói thầu "cung cấp và lắp đặt hệ nhôm kính, cửa kính, vách kính" cho các tòa cao tầng nhưng hiện nay khi tham gia đấu thầu dự án mới chủ đầu tư yêu cầu phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng. Qua tìm hiểu các nghị định, thông tư liên quan thì không thấy có nhắc đến lĩnh vực công ty tôi đang tham gia. Vậy tôi xin hỏi, công ty tôi có phải làm chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng trên không? Và nếu có thì sẽ thuộc lĩnh vực nào?

Trả lời:

Căn cứ quy định tại Khoản 38, Khoản 39, Điều 3 Luật Xây dựng năm 2014 và Khoản 20, Điều 1 Nghị định 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng, trường hợp tổ chức chỉ thực hiện việc cung cấp và lắp đặt các công việc thuộc phần nội thất của công trình thì không thuộc đối tượng phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.