Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công ty tôi đã được Sở Tư pháp Hà Nam cấp Giấy đăng ký hoạt động nhưng do thời gian vừa qua chuyển trụ sở công ty nên...

Giải đáp pháp luật Hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp  
Công ty tôi đã được Sở Tư pháp Hà Nam cấp Giấy đăng ký hoạt động nhưng do thời gian vừa qua chuyển trụ sở công ty nên Giấy đăng ký hoạt động bị mất thì công ty tôi cần phải làm thủ tục gì?

Trả lời: (Câu trả lời mang tính chất tham khảo)

Công ty bạn cần phải đề nghị cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản và thực hiện theo quy định tại Quyết định số 386/QĐ-UBND ngày 06/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật; lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm; lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngành Tư pháp Hà Nam, cụ thể như sau:

1. Trình tự thực hiện:

- Trường hợp Giấy đăng ký hoạt động do bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị tiêu hủy dưới các hình thức khác thì doanh nghiệp đấu giá tài sản hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy đăng ký hoạt động và nộp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Hà Nam hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến tại địa chỉ: motcua.hanam.gov.vn.

 Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến thì người có yêu cầu chuẩn bị hồ sơ nhưng không phải chứng thực, tất cả được scan hoặc chụp từ bản chính và gửi bằng tài khoản đã được đăng ký sử dụng dịch vụ này. Hệ thống sẽ tự động thông báo kết quả tiếp nhận (Kèm mã hồ sơ) thông qua tài khoản, số điện thoại đã được đăng ký.

- Sở Tư pháp cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho doanh nghiệp đấu giá tài sản; trường hợp từ chối thì phải thông báo lý do bằng văn bản. Doanh nghiệp bị từ chối cấp lại Giấy đăng ký hoạt động có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.

- Nhận kết quả:

+ Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp thì tổ chức, cá nhân mang theo phiếu hẹn đến nhận kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Hà Nam hoặc nhận qua hệ thống bưu chính (nếu có nhu cầu).

+ Trường hợp lựa chọn nộp hồ sơ và trả kết quả qua hệ thống bưu chính thì tổ chức, cá nhân nhận kết quả qua hệ thống bưu chính.

+ Trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến thì tổ chức, cá nhân khi đến nhận kết quả sẽ ký vào mẫu đơn, tờ khai và mang theo bản gốc để đối chiếu với giấy tờ có liên quan đã được gửi trực tuyến.

2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến.

3. Thành phần hồ sơ:

Giấy đề nghị cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản (mẫu TP-ĐGTS-08) ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BTP.

4. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

5. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

6. Lệ phí: 500.000 đồng.

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản (mẫu TP-ĐGTS-08) ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BTP.​