Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách giám định viên tư pháp và người giám định tư pháp theo vụ việc trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Chức danh Tư pháp và Giám định viên Tư pháp  
Danh sách giám định viên tư pháp và người giám định tư pháp theo vụ việc trên địa bàn tỉnh Hà Nam

I. GIÁM ĐỊNH VIÊN TƯ PHÁP

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Lĩnh vực giám định

Nơi làm việc

1

Nguyễn Văn Anh

1957

Pháp y

Trung tâm Pháp y tỉnh

2

Chu Hữu Đức

1965

Pháp y

3

Lê Minh Sơn

1972

Pháp y

4

Nguyễn Văn Hưng

1975

Pháp y

5

Nguyễn Thị Hoa Chung

1962

Pháp y tâm thần

Bệnh viện Tâm thần tỉnh

6

Trần Doãn Thái

1960

Pháp y tâm thần

7

Trần Đình Thanh

1964

Pháp y tâm thần

8

Dương Quốc Hiệp

1979

Kỹ thuật hình sự

Phòng KTHS - Công an tỉnh

9

Phạm Thị Huệ

1986

Kỹ thuật hình sự

10

Trần Văn Hùng

1958

Kỹ thuật hình sự

11

Nguyễn Thị Lan Hương

1977

Kỹ thuật hình sự

12

Nguyễn Đại Hữu

1977

Kỹ thuật hình sự

13

Đoàn Đức Ngọ

1978

Kỹ thuật hình sự

14

Tống Sỹ Ngọc

1976

Kỹ thuật hình sự

15

Vũ Anh Tuấn

1986

Kỹ thuật hình sự

16

Nguyễn Ngọc Trường

1963

Kỹ thuật hình sự

17

Tạ Trung Kiên

1968

Tài chính

Sở Tài chính

18

Phạm Thị Dư

1960

Tài nguyên và Môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường

19

Nguyễn Thị Thanh Bình

1977

Thông tin và truyền thông

Sở Thông tin và truyền thông

20

Lê Hồng Quang

1970

Thông tin và truyền thông

21

Nguyễn Duy Tuấn

1964

Thông tin và truyền thông

22

Trần Toản

1976

Thông tin và truyền thông

23

Lã Thị Huyền

1979

Thông tin và truyền thông

24

Đỗ Văn Hiến

1979

Văn hóa, thể thao và du lịch

Sở Văn hóa, thể thao và du lịch

25

Dương Thị Thu Hồng

1977

Văn hóa, thể thao và du lịch

26

Lại Quang Tuyển

1959

Xây dựng

Sở Xây dựng

 

 

II. NGƯỜI GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP THEO VỤ VIỆC

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Lĩnh vực giám định

Nơi làm việc

1

Đỗ Trung Đông

1960

Pháp y

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam

2

Ứng Xuân Hiếu

1979

Pháp y

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam

3

Nguyễn Văn Học

1962

Pháp y

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam

4

Dương Văn Khương

1960

Pháp y

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam

5

Phạm Văn Khương

1965

Pháp y

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam

6

Trần Đức Lý

1966

Pháp y

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam

7

Trần Thị Kim Oanh

1964

Pháp y

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam

8

Lê Văn Phương

1979

Pháp y

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam

9

Nguyễn Trọng Thanh

1956

Pháp y

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam

 ​