Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng

Tin tức - Sự kiện  
Đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng


Thực hiện hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản giữa Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng. Ngày 30 tháng 8 năm 2019, tại hội trường Ủy ban nhân dân xã Thi Sơn, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam đã tổ chức đấu giá thành 100 lô đất tại xã Thi Sơn. Kết quả cụ thể như sau:

- Số người tham gia: 300 người

- Số người trúng: 61 người

- Giá khởi điểm là: 31.345.800.000 đồng

- Giá trúng: 81.905.089.000 đồng (chênh lệch so với giá khởi điểm là: 50.559.289.000 đồng).