Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Giấy phép hoạt động điện lực có giá trị trong thời hạn bao lâu?

Giải đáp pháp luật Hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp  
Giấy phép hoạt động điện lực có giá trị trong thời hạn bao lâu?

Trả lời: (Câu trả lời mang tính chất tham khảo)

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 36/2018/TT-BCT ngày 16/10/2018 của Bộ Công thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực thì thời hạn tối đa trong giấy phép hoạt động điện lực cấp cho đơn vị hoạt động điện lực quy định như sau:

TT

Lĩnh vực hoạt động điện lực

Thời hạn của giấy phép

1

Tư vấn chuyên ngành điện lực

05 năm

2

Phát điện

 

a)

Nhà máy điện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh theo danh mục được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

20 năm

b)

Nhà máy điện không thuộc danh mục nhà máy điện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

10 năm

3

Truyền tải điện

20 năm

4

Phân phối điện

10 năm

5

Bán buôn đin, bán lẻ điện

10 năm

- Trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị thời hạn giấy phép hoạt động điện lực ngắn hơn thời hạn trên thì cấp theo thời hạn đề nghị.​