Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hồ sơ thẩm định Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Hà Nam quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công trên địa b...

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Hồ sơ thẩm định Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Hà Nam quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Thời gian thẩm định 07h30' ngày 31/5/2018 tại Hội trường tầng 2