Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hồ sơ thẩm định Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định việc quản lý, sử dụng tài...

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Hồ sơ thẩm định Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
Thời gian tổ chức thẩm định: 14h00 ngày 05/4/2018 (Thứ 5).

577STC-GCS.pdf
Tin liên quan